21.01.2019.
Obavještenja

Rješenje o brisanju OIF LILIUM CASH

Komisija za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine, na temelju članka 10. i 11., a u vezi s člankom 12. Zakona o Komisiji za vrijednosne papire (,,Službene novine Federacije BiH", broj 39/98, 36/99, 33/04, 92/13 i 6/17), članka 200. Zakona o upravnom postupku (,,Službene novine Federacije BiH", broj 2/98 i 48/99) i članka 16. stavak 2. Pravilnika o pripajanju i likvidaciji investicijskih fondova ("Službene novine Federacije BiH" broj 48/10), po službenoj dužnosti, na 587. sjednici održanoj dana 28.12.2018. godine donosi Rješenje o brisanju OIF-a LILIUM CASH.

Komisija za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine, na temelju članka 10. i 11., a u vezi s člankom 12. Zakona o Komisiji za vrijednosne papire (,,Službene novine Federacije BiH", broj 39/98, 36/99, 33/04, 92/13 i 6/17), članka 200. Zakona o upravnom postupku (,,Službene novine Federacije BiH", broj 2/98 i 48/99) i članka 16. stavak 2. Pravilnika o pripajanju i likvidaciji investicijskih fondova ("Službene novine Federacije BiH" broj 48/10), po službenoj dužnosti, na 587. sjednici održanoj dana 28.12.2018. godine donosi Rješenje o brisanju OIF-a LILIUM CASH.