02.04.2024.
Obavještenja

Postupanje po članu 229. Zakona o tržištu vrijednosnih papira putem online platforme e-KVP

Komisija za vrijednosne papire Federacije BiH obavještava izdavatelje i sudionike na tržištu vrijednosnih papira da će postupanje po članku 229. Zakona o tržištu vrijednosnih papira („Službene novine Federacije BiH”, broj 85/08, 102/12, 86/15 i 25/17) u vezi s povlaštenim informacija i obvezama izvještavanja o istim moći izvršiti putem e-KVP portala Komisije za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine.

Na internetskoj stranici Komisije se nalazi Uputstvo za registraciju na sljedećem linku: https://www.komvp.gov.ba/e-kvp. Ukoliko ste se već registrirali u svrhu dostavljanja drugih izvještaja Komisiji, nema potrebe da vršite novu registraciju, nego popunjen obrazac možete dostaviti putem već registriranog profila. Ukoliko niste registrirani potrebno je da izvršite registraciju u skladu sa Uputstvom koje se nalazi na stranici e-KVP.  

Ukoliko ste izdavatelj ili obveznik dostavljanja informacija, molimo vas da se pridržavate ovih smjernica kako biste osigurali transparentnost i pravilno izvještavanje na tržištu vrijednosnih papira.

Podsjećamo da su osobe koje imaju obveze u vezi s povlaštenim informacijama propisane člankom 224. istog Zakona i odnose se na:

  1. članove nadzornog odbora, odbora za reviziju i uprave izdavatelja i pravne osobe iz točke d) ovoga stavka;
  2. uposlene ili bilo koja druga osoba angažirana kod izdavatelja koja ima pristup povlaštenim informacijama;
  3. članovi uprave, nadzornog odbora i uposleni kod ovlaštenog sudionika na tržištu vrijednosnih papira, društva za upravljanje investicijskim fondovima i investicijskog fonda;
  4. osobe koje izravno ili neizravno imaju 10 % i više dionica izdavatelja na kojeg se odnose povlaštene informacije;
  5. supružnici i srodnici u prvom stupnju ravne linije s fizičkim osobama iz točke a) do d) ovoga stavka;
  6. treće fizičke ili pravne osobe koje su od osoba iz točke a) do e) ovoga stavka došle do povlaštenih informacija.

Nepostupanje po naprijed navedenim odredbama predstavlja prekršaj propisan odredbom članka 262. stavak (1) točka 78. i članka 262. stavak (2) Zakona o tržištu vrijednosnih papira. Propisana novčana kazna za pravnu osobu je u rasponu od 15.000,00 KM - 200.000,00 KM, a za odgovornu osobu u pravnoj osobi u rasponu od 3.000,00 KM - 20.000,00 KM. 

Obrazac za prijavu lica koja imaju pristup povlaštenim informacijama za obavještavanje Komisije o navedenim osobama možete preuzeti na sljedećem linku : https://www.komvp.gov.ba/legislativa/obrasci.