Komisija za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine na 1. sjednici održanoj 07.10.2021. godine, postupajući u okviru svojih nadležnosti:

 • Usvojila je rješenje kojim se u Registar kod Komisije upisuje član nadzornog odbora emitenta „Open Broadcast Network“ d.d. Sarajevo;
 • Usvojila je rješenje kojim se u Registar emitenata kod Komisije upisuje član nadzornog odbora emitenta Dioničko društvo za proizvodnju i prodaju mlinskih i pekarskih proizvoda „Mlin i pekara“ d.d. Ljubače;
 • Usvojila je rješenje kojim se u Registru emitenata kod Komisije upisuje nadzorni odbor emitenta Rudnici mrkog uglja Banovići d.d. Banovići;
 • Usvojila je rješenje kojim se u Registar kod Komisije upisuje nadzorni odbor emitenta „Saniteks“ dioničko društvo Velika Kladuša;
 • Usvojila je rješenje kojim se u Registar emitenata kod Komisije upisuje nadzorni odbor emitenta „Livnica“ Dioničko društvo za izradu proizvoda od sivog liva i obojenih metala Visoko;
 • Usvojila je rješenje kojim se u Registar emitenata kod Komisije upisuje nadzorni odbor emitenta „Centrotrans-DC“ Dioničko društvo za prevoz robe u međunarodnom i unutrašnjem saobraćaju, trgovine, uskladištenje, distribuciju i servis, d.d. Sarajevo;
 • Usvojila je rješenje kojim se u Registar emitenata kod Komisije upisuje nadzorni odbor emitenta Društva za građevinske radove i usluge “ŽGP Zenica“ d.d.;
 • Usvojila je rješenje kojim se u Registar emitenata kod Komisije upisuje nadzorni odbor emitenta Javno poduzeće „Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne“ d.d. Mostar;
 • Usvojila je rješenje kojim se u Registru emitenata kod Komisije upisuju članovi nadzornog odbora emitenta Javno preduzeće „Elektroprivreda Bosne i Hercegovine“ d.d. Sarajevo;
 • Usvojila je rješenje kojim se u Registar emitenata kod Komisije upisuje promjena člana nadzornog odbora emitenta „BNT Tvornica mašina i hidraulike“ d.d. Novi Travnik;
 • Usvojila je rješenje kojim se u Registar emitenata kod Komisije upisuje nadzorni odbor emitenta Dioničko društvo za kartično poslovanje „Bamcard“ Sarajevo;
 • Usvojila je rješenje kojim se u Registru emitenata kod Komisije upisuje promjena članova nadzornog odbora emitenta „Energopetrol“ d.d. Sarajevo;
 • Usvojila je rješenje kojim se u Registru emitenata kod Komisije upisuje promjena članova nadzornog odbora emitenta Privredno društvo „Igman“ d.d. Konjic;
 • Usvojila je rješenje kojim se u Registru emitenata kod Komisije upisuje promjena člana nadzornog odbora emitenta Javno poduzeće „Hrvatske telekomunikacije“ d.d. Mostar;
 • Usvojila je rješenje kojim se odobrava emisija vrijednosnih papira putem zatvorene ponude i skraćeni prospekt emitentu „ProCredit Bank“ d.d. Sarajevo;
 • Usvojila je rješenje kojim se odobrava emisija vrijednosnih papira putem zatvorene ponude i skraćeni prospekt emitentu „ZiraatBank BH“ d.d.;
 • Odobrila je emisiju vrijednosnih papira putem zatvorene ponude i skraćeni prospekt, emitentu „Privredna banka Sarajevo“ d.d. Sarajevo;
 • Usvojila je rješenje kojim se odobrava emisija vrijednosnih papira putem zatvorene ponude i skraćeni postupak emitentu „Union Banka“ d.d. Sarajevo;
 • Usvojila rješenje kojim se briše 6.400 obveznica emitenta Kanton Sarajevo, emitovanih rješenjem Komisije za vrijednosne papire FBiH broj: 03/1-19-128/17 od 2.6.2017. godine i dospjelih 2.6.2020. godine;
 • Usvojila je rješenje kojim se odobrava Odluka o izmjenama i dopunama Statuta „Sarajevske berze-burze vrijednosnih papira“ d.d. Sarajevo, br. S-XXXVIII-1-664/19 od 20.12.2019. godine;
 • Usvojila je rješenje kojim se daje saglasnost na imenovanje direktora Sarajevske berze-burze vrijednosnih papira d.d. Sarajevo;
 • Dala je saglasnost na Odluku o naknadama za usluge Registra;
 • Izdala je dozvolu za obavljanje poslova brokera u prometu vrijednosnim papirima u Federaciji BiH Asji Grđo;
 • Usvojila je rješenje kojim se daje saglasnost na imenovanje Siniše Adžića za osobu koja će rukovoditi poslovima sa vrijednosnim papirima, u društvu „UniCredit Bank“ d.d. Mostar;
 • Izdala je dozvolu za obavljanje poslova investicijskog savjetnika/investicijskog menadžera u prometu vrijednosnim papirima Sabini Topuzović, po zahtjevu „Raiffeisen INVEST“ društva za upravljanje fondovima d.d. Sarajevo;
 • Usvojila je rješenje kojim se daje prethodna saglasnost Sanji Jokić za obavljanje funkcije izvršnog direktora „Raiffeisen INVEST“ društva za upravljanje fondovima d.d. Sarajevo.
 • Usvojila je rješenje kojim se daje prethodna saglasnost Šemsudinu Džeku i Maidi Tatar za članstvo u nadzornom odboru Zatvorenog investicijskog fonda sa javnom ponudom „BOSFIN“ d.d. Sarajevo.
 • Izdala je dozvolu za obavljanje poslova investicijskog savjetnika/investicijskog menadžera u prometu vrijednosnim papirima Arneli Tatarević;
 • Usvojila je rješenje kojim se daje prethodna saglasnost Sadatu Begiću za članstvo u nadzornom odboru Zatvorenog investicijskog fonda sa javnom ponudom „MI-GROUP“ d.d. Sarajevo, po zahtjevu Društva za upravljanje fondovima „Market Investment Group“ d.d. Sarajevo;
 • Usvojila je rješenje kojim se daje prethodna saglasnost Mirsadu Bjelopoljaku za članstvo u nadzornom odboru Zatvorenog investicijskog fonda sa javnom ponudom „MI-GROUP“ d.d. Sarajevo;
 • Usvojila rješenje kojim se daje prethodna saglasnost Sejdaliji Mustafiću za obavljanje funkcije člana nadzornog odbora „NAPRIJED INVEST“ društva za upravljanje fondovima d.o.o. Sarajevo;
 • Usvojila je rješenje kojim se daje prethodna saglasnost Faiku Musakadiću za članstvo u nadzornom odboru Društva za upravljanje fondovima „ŠIB-AR INVEST“ d.d. Sarajevo.
Dokument
Zapisnik sa 1. sjednice Komisije Preuzimanje download