Komisija za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine na 103. sjednici održanoj 31.10.2023. godine, postupajući u okviru svojih nadležnosti, usvojila je sljedeće:

  • Rješenje kojim se iz Registra emitenata briše emitent Dioničko društvo za međunarodnu i unutrašnju špediciju i uskladištenje robe "INTERŠPED TUZLA" Tuzla upisan po rješenju Komisije broj: 03-19-305/01 od 14.11.2001. godine pod registarskim brojem upisa: 01-132-327;
  • Rješenje kojim se u Registar emitenata upisuju članovi nadzornog odbora emitenta MS & WOOD d.d. Fojnica;
  • Rješenje kojim se iz Registra emitenata briše emitent “ŽITOPROMET” Dioničko društvo za preradu žitarica Mostar iz Registra emitenata upisan po rješenju Komisije broj: 03-19-43/02 od 31.1.2002. godine pod registarskim brojem upisa: 01-269-496;
  • Rješenje kojim se iz Registra emitenata briše emitent Dioničko društvo “BRODOMERKUR-SOKO” DIONIČKO DRUŠTVO Mostar upisan po rješenju Komisije broj: 03-19-353/01 od 14.11.2001. godine pod registarskim brojem upisa: 01-136-331;
  • Rješenje kojim se utvrđuje uspješnom ponuda društva „ROBOT GENERAL TRADING Co“ Društvo sa ograničenom odgovornošću za unutrašnju i vanjsku trgovinu, proizvodnju i usluge Sarajevo za preuzimanje društva „BANJA KISELJAK - HOTEL DALMACIJA“ D.D. ZA UGOSTITELJSKO-TURISTIČKU DJELATNOST KISELJAK;
  • Rješenje kojim se utvrđuje uspješnom ponuda društva „WOOD TEAM“ Društvo za proizvodnju, promet i usluge d.o.o. Ilijaš za preuzimanje društva "LIVNICA" Dioničko društvo za izradu proizvoda od sivog liva i obojenih metala Visoko.