Komisija za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine na 104. sjednici održanoj 16.11.2023. godine, postupajući u okviru svojih nadležnosti, usvojila je sljedeće:

  • Rješenje kojim se u Registar emitenata upisuje nadzorni odbor emitenta "BUGOJNOPROMET" dioničko društvo Bugojno;
  • Rješenje kojim se u Registru emitenata upisuje promjena članova nadzornog odbora emitenta Željezara "ILIJAŠ" d.d. Ilijaš;
  • Rješenje kojim se u Registar emitenata upisuje promjena članova nadzornog odbora emitenta "Unioninvestplastika" društvo za proizvodnju proizvoda od plastičnih masa d.d. Sarajevo;
  • Rješenje kojim se odobrava promjena oblika organizovanja emitentu Zatvoreno dioničko društvo "BRATSTVO" d.d. Gornji Vakuf-Uskoplje, iz dioničkog društva u društvo sa ograničenom odgovornošću;
  • Rješenje kojim se u Registar emitenata upisuje promjena člana nadzornog odbora emitenta Alpina FOGS d.d. Sarajevo;
  • Rješenje kojim se u Registar emitenata upisuje promjena članova nadzornog odbora emitenta BNT-Tvornica mašina i hidraulike, otvoreno Dioničko društvo Novi Travnik;
  • Rješenje kojim se ukida dozvola Bosna Bank International d.d. Sarajevo za obavljanje poslova depozitara u emisiji i prometu vrijednosnih papira, izdana Rješenjem broj: 04-19-387/07 od 03.08.2007. godine, na vlastiti zahtjev;
  • Rješenje kojim se odobrava objavljivanje ponude za preuzimanje društva ADDIKO BANK d.d. Sarajevo, Trg solidarnosti 12, 71000 Sarajevo, BiH (ciljno društvo) društvu ADDIKO BANK AG, Canetti Tower, Canettistrasse 5, 1100 Beč, Republika Austrija (ponudilac), sa svim elementima ponude;
  • Rješenje kojim se registar fondova upisuju se članovi Nadzornog odbora Zatvorenog investicijskog fonda sa javnom ponudom „prevent INVEST“ d.d. Sarajevo.