Komisija za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine na hitnoj 105. sjednici održanoj 24.11.2023. godine, postupajući u okviru svojih nadležnosti, usvojila je sljedeće:

  • Rješenje kojim se odobrava objavljivanje ponude za preuzimanje društva POBJEDA TECHNOLOGY GORAŽDE Dioničko društvo za proizvodnju sportske, lovačke i privredne municije Goražde (ciljno društvo) Halilu Okoviću iz Goražda (ponudilac), u zajedničkom djelovanju sa društvom OKAC d.o.o. Goražde i društvom TAK d.o.o. Sarajevo, sa svim elementima ponude.