Komisija za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine na 106. sjednici održanoj 30.11.2023. godine, postupajući u okviru svojih nadležnosti, usvojila je sljedeće:

  • Oglas o datumu i uslovima za polaganje stručnog ispita za obavljanje poslova brokera i dilera i stručnog ispita za obavljanje poslova investicijskog savjetnika/investicijskog menadžera na tržištu vrijednosnih papira u Federaciji BiH;
  • Rješenje kojim se u Registru emitenata upisuje promjena članova nadzornog odbora emitenta Privredno društvo "Igman" d.d. Konjic;
  • Rješenje kojim se u Registru emitenata upisuje promjena članova nadzornog odbora emitenta Prehrambena industrija "MLINPEK" Otvoreno Dioničko društvo Bugojno;
  • Rješenje kojim se u Registar emitenata upisuje promjena članova nadzornog odbora emitenta Otvoreno dioničko društvo "INPOKOMERC" Bugojno;
  • Rješenje kojim se u Registar emitenata upisuje se promjena članova nadzornog odbora emitenta DIONIČKO DRUŠTVO RUDNIK SOLI “TUZLA” TUZLA;
  • Rješenje kojim se iz Registra emitenata briše emitent Građevinsko-uslužno preduzeće "UNIVERZAL" dioničko društvo Zenica upisan po rješenju Komisije broj: 03-19-290/03 od 24.6.2003. godine pod registarskim brojem upisa: 01-591-1183;
  • Rješenje kojim se odobrava objavljivanje ponude za preuzimanje društva Alpina FOGS d.d. Sarajevo (ciljno društvo) društvu ALPINA, tovarna obutve, d.o.o. (ponudilac), sa svim elementima ponude;
  • Rješenje kojim se odobrava objavljivanje ponude za preuzimanje društva „Klimavent“ Društvo za proizvodnju, montažu i servis u oblasti klimatizacije, otprašivanja, ventilacije i rashladnih postrojenja d.d. Sarajevo (ciljno društvo) društvu “TELOPTIC“ Društvo za projektovanje, proizvodnju, izgradnju, promet, inženjering i ugostiteljstvo d.o.o. Sarajevo (ponudilac), sa svim elementima ponude;
  • Rješenje kojim se izdaje prethodna saglasnost Željki Ćorić iz Čitluka za obavljanje funkcije direktorice Zatvorenog investicijskog fonda sa javnom ponudom „CROBIH FOND“ d.d. Mostar.