Komisija za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine na 109. sjednici održanoj 12.12.2023. godine, postupajući u okviru svojih nadležnosti, usvojila je sljedeće:

  • Rješenje kojim se u Registar emitenata upisuju članovi nadzornog odbora emitenta Javno preduzeće Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. – Sarajevo;
  • Rješenje kojim se u Registar emitenata upisuje se promjena člana nadzornog odbora emitenta "TVORNICA ALATA GORAŽDE" Dioničko društvo Goražde;
  • Rješenje kojim se u registar fondova upisuju članovi Nadzornog odbora Raiffeisen INVEST Društva za upravljanje investicijskim fondovima d.d. Sarajevo;
  • Rješenje kojim se izdaje prethodna saglasnost Enidi Zajnilović za članstvo u nadzornom odboru Zatvorenog investicijskog fonda sa javnom ponudom „EUROFOND-1“ d.d. Sarajevo;
  • Rješenje kojim se izdaje dozvola za obavljanje poslova investicijskog savjetnika/investicijskog menadžera u prometu vrijednosnim papirima Selmi (Sakib) Karalić.