Komisija za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine na 11. sjednici održanoj 28.12.2021. godine, postupajući u okviru svojih nadležnosti, usvojila je sljedeće:

 • Rješenje kojim se u Registar emitenata upisuju su članovi nadzornog odbora emitenta „SIPOREX“ d.d. Tuzla;
 • Rješenje kojim se u Registar emitenata upisuje promjena članova nadzornog odbora emitenta Bihaćka industrija rashladnih aparata „BIRA“ dioničko društvo Bihać;
 • Rješenje kojim se u Registar emitenata upisuju članovi nadzornog odbora emitenta Dioničko društvo „STANDARD FURNITURE FACTORY“ Sarajevo;
 • Rješenje kojim se odobrava promjena oblika organizovanja emitentu Dioničko društvo „ANGROPREDUZEĆE“ Cazin, iz dioničkog društva u društvo sa ograničenom odgovornošću;
 • Rješenje kojim se u Registar emitenata upisuje promjena članova nadzornog odbora emitenta „Bjelašnica“ Dioničarsko društvo Hadžići;
 • Rješenje kojim se odbija zahtjev emitenta Zatvoreno dioničko društvo „OZON“ Proizvodno, uslužno i prometno društvo Travnik za upis članova nadzornog odbora u Registar emitenata;
 • Rješenje kojim se u Registar emitenata upisuje promjena članova nadzornog odbora emitenta „UNIS-matic“ Bugojno zatvoreno dioničko društvo;
 • Rješenje kojim se u Registar emitenata upisuje promjena članova nadzornog odbora emitenta CROATIA-REMONT d.d. Čapljina;
 • Rješenje kojim se u Registar emitenata upisuje promjena članova nadzornog odbora emitenta Javno poduzeće Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar;
 • Rješenje kojim se u Registar emitenata upisuju vlastite dionice, uz istovremeno brisanje iste količine redovnih dionica po prijavi emitenta Dioničko društvo „MAJEVICA“ Srebrenik;
 • Rješenje kojim se u Registar emitenata upisuje promjena člana nadzornog odbora emitenta ŠUMARSTVO „SREDNJE NERETVANSKO“ dioničko društvo Mostar;
 • Rješenje kojim se u Registar emitenata upisuju članovi nadzornog odbora emitenta Dioničko društvo „Standard Nekretnine“ Sarajevo;
 • Rješenje kojim se odbacuje zahtjev emitenta „KOMUNALAC“ d.d. za sakupljanje, prečišćavanje i distribuciju vode, Kladanj, za upis članova nadzornog odbora u Registar emitenata;
 • Rješenje kojim se odbacuje zahtjev emitenta Dioničko društvo Fabrika duhana Mostar za upis članova nadzornog odbora društva u Registar emitenata;
 • Rješenje kojim se odbacuje zahtjev emitenta „VELEPROMET – ZENICA“ dioničko društvo Zenica za upis članova nadzornog odbora društva u Registar emitenata;
 • Rješenje kojim se odbacuje zahtjev emitenta Javno komunalno preduzeće „Zenicatrans-prevoz putnika“ d.d. Zenica za upis nadzornog odbora društva u Registar emitenata vrijednosnih papira kod Komisije;
 • Rrijedlog odgovora na upit Nedžide Salihović-Whalen, advokatice iz Sarajeva i emitenta MANN HUMMEL Fabrika filtera dioničko društvo Tešanj;
 • Rješenje kojim se izdaje prethodna saglasnost Nihadu Čivginu iz Sarajeva, za obavljanje funkcije direktora Zatvorenog investicijskog fonda sa javnom ponudom „prevent INVEST“ d.d. Sarajevo;
 • Prijedlog naloga Društvu za upravljanje fondovima Market Investment Group d.o.o. Sarajevo za dostavljanje podataka po ranije upućenom Zahtjevu;
 • Prijedlog upozorenja društvu AERO CONSULTING d.o.o. Sarajevo i DUF-u „EURO-INVESTMENT“ d.d. Tuzla;
 • Prijedlog upozorenja Društvu za upravljanje fondovima NAPRIJED Invest d.o.o. Sarajevo;
 • Prijedlog odgovora na upit Javno preduzeće Elektroprivreda Bosne i Hercegovine.
Dokument
Zapisnik sa 11. sjednice Komisije Preuzimanje download