Komisija za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine na 111. sjednici održanoj 21.12.2023. godine, postupajući u okviru svojih nadležnosti, usvojila je sljedeće:

  • Pravilnik o stručnom ispitu i edukaciji za učesnike na tržištu kapitala i druga lica;
  • Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o objavljivanju informacija i izvještavanju na tržištu vrijednosnih papira;
  • Rješenje kojim se u Registar emitenata upisuje promjena člana nadzornog odbora emitenta INTEREUROPA RTC, Međunarodna špedicija, skladištenje, pretovar i transport d.d. Sarajevo;
  • Rješenje kojim se odobrava promjena oblika organizovanja emitentu „PLIN SARAJEVO“ dioničko društvo za proizvodnju, distribuciju tehničkih plinova i inžinjering Sarajevo, iz dioničkog društva u društvo sa ograničenom odgovornošću.