Komisija za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine na 112. sjednici održanoj 28.12.2023. godine, postupajući u okviru svojih nadležnosti, usvojila je sljedeće:

 • Rješenje kojim se u Registar emitenata upisuje promjena članova nadzornog odbora emitenta UNIS "GINEX' d.d. za proizvodnju i promet hemikalija, pripalnih i inicirajućih sredstava Goražde;
 • Rješenje kojim se iz Registra emitenata briše emitent Zatvoreno dioničko društvo „BRATSTVO" d.d. Gornji Vakuf-Uskoplje upisan po Rješenju Komisije broj: 03-19-308/01 od 6.11.2001. godine pod registarskim brojem upisa: 01-123-315;
 • Rješenje kojim se izdaje prethodna saglasnost Kadrić Halidu i Maji Turkić-Dervišević za članstvo u nadzornom odboru Zatvorenog investicijskog fonda sa javnom ponudom "BONUS" d.d. Sarajevo;
 • Rješenje kojim se izdaje dozvola ZB lnvest d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima sa sjedištem u ulici Samoborska 145, Zagreb, R Hrvatska i UniCredit Bank d.d. sa sjedištem u Mostaru, Kardinala Stepinca bb za osnivanje UniCredit lnvest BH društva za upravljanje fondovima d.o.o. sa sjedištem u Mostaru, Kardinala Stepinca bb;
 • Rješenje kojim se daje saglasnost za ZB lnvest d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima i Unicredit Bank d.d. za članstvo u UniCredit lnvest BH društvu za upravljanje fondovima d.o.o u skladu sa Ugovorom o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću broj: OPU-IP 84612023 od 12.12.2023. godine;
 • Rješenje kojim se izdaje prethodna saglasnost Draganu Čavaru, Zvonimiru Čolaku, Anti Augustinoviću, Ani Bošnjak i Ensaru Mahoviću za članstvo u nadzornom odboru UniCredit lnvest BH društva za upravljanje fondovima d.o.o. sa sjedištem u Mostaru, Kardinala Stepinca bb;
 • Rješenje kojim se izdaje prethodna saglasnost ZB lnvest d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima sa sjedištem u ulici Samoborska 145, Zagreb, R Hrvatska za sticanje kvalificiranog udjela od 49% kapitala UniCredit lnvest BH društva za upravljanje fondovima d.o.o. sa sjedištem u Mostaru, Kardinala Stepinca bb;
 • Rješenje kojim se izdaje prethodna saglasnost Unicredit Bank d.d. sa sjedištem u Mostaru, Kardinala Stepinca bb za sticanje kvalificiranog udjela od 51% kapitala UniCredit lnvest BH društva za upravljanje fondovima d.o.o. sa sjedištem u Mostaru, Kardinala Stepinca bb;
 • Rješenje kojim se izdaje prethodna saglasnost za prenos administrativnih poslova tehničke podrške u području informatičkih usluga i usluga sigurnosti UniCredit lnvest BH društva za upravljanje fondovima d.o.o. na UniCredit Bank d.d. sa sjedištem u Mostaru;
 • Rješenje kojim se izdaje dozvola za obavljanje poslova investicijskog savjetnika i investicijskog menadžera u prometu vrijednosnim papirima Ensaru (Elvid) Mahoviću;
 • Odluku o usvajanju flnansijskog/financijskog plana za 2024. godinu i programa rada Komisije za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine za 2024. godinu, sa finansijskim planom i programom rada za 2024. godinu;
 • Odluku o Planu nabavki za 2024. godinu;
 • Rješenje kojim se utvrđuje uspješnom ponuda za preuzimanje ciljnog društva ADDIKO BANK d.d. Sarajevo od strane ponudioca ADDIKO BANK AG, Beč, Republika Austrija;
 • Rješenje kojim se odbija zahtjev emitenta "CENTROTRANS-TRANZIT" dioničko društvo za prevoz i pretovar robe, remont i servis vozila, Sarajevo, iz dioničkog društva u društvo sa ograničenom odgovornošću, kao neosnovan;
 • Rješenje kojim se odobrava objavljivanje ponude za preuzimanje društva "ELEKTROREMONT" dioničko društvo Banovići, Omazići bb, Banovići (ciljno društvo) Ćebić Mehmedu, 10. septembra 96, Banovići (ponudilac), sa svim elementima ponude;
 • Rješenje kojim se utvrđuje uspješnom ponuda za preuzimanje društva POBJEDA TECHNOLOGY GORAŽDE Dioničko društvo za proizvodnju sportske, lovačke i privredne municije Goražde (ciljno društvo) od strane ponudioca Halila Okovića (ponudilac) u zajedničkom djelovanju sa društvom OKAC d.d. Goražde i društvom TAK d.o.o. Sarajevo.