Komisija za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine na 114. sjednici održanoj 18.1.2024. godine, postupajući u okviru svojih nadležnosti, usvojila je sljedeće:

  • Rješenje kojim se odobrava promjena oblika organizovanja emitentu "OKO" Grafičko-izdavačka kuća d.d. Sarajevo-Ilidža, iz dioničkog društva u društvo sa ograničenom odgovornošću;
  • Rješenje kojim se odbija zahtjev emitenta Bihaćka industrija rashladnih aparata "BIRA" dioničko društvo Bihać za upis Selverine Oruč Zećo na mjesto člana nadzornog odbora društva u Registru emitenata, kao neosnovan;
  • Rješenje kojim se odobrava prijenos 141 slobodno prenosive dionice emitenta Registar vrijednosnih papira u Federaciji BiH (oznaka: RVPSR) koji su u vlasništvu društava DUF ŠIB-AR INVEST d.o.o. Sarajevo kojem je ukinuta dozvola za poslove sa vrijednosnim papirima,  na društvo EUROHERC OSIGURANJE d.d. Sarajevo, Trg međunarodnog prijateljstva 20, Sarajevo, po osnovu Odluke Registra vrijednosnih papira u Federaciji BiH broj: 04-9-8418/23 od 13.10.2023. godine;
  • Rješenje kojim se utvrđuje uspješnom ponuda za preuzimanje društva „Klimavent“ Društvo za proizvodnju, montažu i servis u oblasti klimatizacije, otprašivanja, ventilacije i rashladnih postrojenja d.d. Sarajevo (ciljno društvo), odobrena rješenjem Komisije broj: 04/3-19-285/23 od 30.11.2023. godine, društva „TELOPTIC“ Društvo za projektovanje, proizvodnju, izgradnju, promet, inženjering i ugostiteljstvo d.o.o. Sarajevo (ponudilac);
  • Rješenje kojim se utvrđuje uspješnom ponuda za preuzimanje društva Alpina FOGS d.d. Sarajevo (ciljno društvo), odobrena rješenjem Komisije broj: 04/3-19-276/23 od 30.11.2023. godine, društva ALPINA, tovarna obutve, d.o.o. (ponudilac);
  • Rješenje kojim se odobrava objavljivanje ponude za preuzimanje društva "CROATIA-REMONT" d.d. Čapljina, Tasovčići bb, 88300 Čapljina (ciljno društvo) društvu "CROATIA OSIGURANJE“ d.d. Mostar, Kardinala Stepinca bb, 88000 Mostar (ponudilac), sa svim elementima ponude;
  • Rješenje kojim se oduzima dozvola Društvu za upravljanje fondovima „MARKET INVESTMENT GROUP“ d.o.o. Sarajevo za upravljanje Zatvorenim investicionim fondom sa javnom ponudom „MI-GROUP“ d.d. Sarajevo broj: 05/1-19-55/06 od 2.3.2006. godine;
  • Rješenje kojim se u registar fondova upisuju članovi Nadzornog odbora Zatvorenog investicijskog fonda sa javnom ponudom „EUROFOND-1“ d.d. Sarajevo, i to: Arijana Terzić – predsjednik, Alma Tufekčić - član i Enida Zejnilović – član;
  • Rješenje kojim se daje saglasnost na promotivne informacije o Raiffeisen CASH Otvorenom investicijskom fondu sa javnom ponudom, Raiffeisen EURO BOND Otvorenom investicijskom fondu sa javnom ponudom i Raiffeisen BALANCE ESG Otvorenom investicijskom fondu sa javnom ponudom u skladu sa Zahtjevom za odobrenje promotivnih informacija Raiffeisen INVEST Društvo za upravljanje fondovima d.d. Sarajevo, broj: 17/24 od 03.01.2024. godine.