Komisija za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine na hitnoj 118. sjednici održanoj 8.2.2024. godine, postupajući u okviru svojih nadležnosti, usvojila je sljedeće:

  • Rješenje kojim se u Registar emitenata upisuje promjena članova nadzornog odbora emitenta Addiko Bank d.d. Sarajevo;
  • Rješenje kojim se iz Registra emitenata briše emitent Javno preduzeće „UBORAK“ Dioničko društvo Mostar upisan po Rješenju Komisije broj: 03/2-19-637/05 od 8.12.2005. godine pod registarskim brojem upisa: 01-723-2374;
  • Rješenje kojim se u Registar emitenata upisuje promjena članova nadzornog odbora emitenta ENERGOINVEST, d.d. – Sarajevo;
  • Rješenje kojim se u Registar emitenata upisuje promjena člana nadzornog odbora emitenta HERING d.d. za projektiranje i graditeljstvo Široki Brijeg;
  • Rješenje kojim se u Registar emitenata upisuje promjena članova nadzornog odbora emitenta „MAGROS-VELETRGOVINA“ dioničko društvo za trgovinu na veliko, malo i spoljnu trgovinu, Sarajevo;
  • Rješenje kojim se daje saglasnost na Pravilnik o oročenju namjenskih novčanih sredstava Registra vrijednosnih papira u Federaciji Bosne i Hercegovine dioničko društvo Sarajevo, broj: 04-1-NO-101-10208/23 od 21.12.2023.godine;
  • Prijedlog tumačenja odredbi Pravilnika o strukturi i sadržaju izvještaja investicijskog fonda, društva za upravljanje i banke depozitara investicijskog fonda, po zahtjevu DUF -a Raiffeisen Invest d.d. Sarajevo.