Komisija za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine na hitnoj 119. sjednici održanoj 15.2.2024. godine, postupajući u okviru svojih nadležnosti, usvojila je sljedeće:

  • Rješenje kojim se u Registar emitenata upisuje emitent Mikrokreditno društvo CREDO CENTAR d.o.o. Mostar, sa sjedištem u Mostaru, Kneza Domagoja 11a, nadzorni odbor emitenta CREDO CENTAR d.o.o. Mostar, osnovni kapital emitenta CREDO CENTAR d.o.o. Mostar u iznosu od 2.000.000,00 KM, te se odobrava prva emisija obveznica javnom ponudom putem berze emitentu Mikrokreditno društvo CREDO CENTAR d.o.o. Mostar;
  • Rješenje kojim se odobrava promjena oblika organizovanja emitentu Dioničko društvo DISTRIBUTIVNI CENTAR "GRADAČAC" Gradačac, iz dioničkog društva u društvo sa ograničenom odgovornošću;
  • Rješenje kojim se u Registar emitenata upisuje promjena člana nadzornog odbora emitenta Raiffeisen BANK dioničarsko društvo Bosna i Hercegovina;
  • Rješenje kojim se odbija zahtjev emitenta Dioničko društvo za hotelijerstvo, turizam i ugostiteljstvo “BIOKOVO” Sarajevo - Vogošća za upis članova nadzornog odbora u Registar emitenata;
  • Rješenje kojim se u Registar emitenata upisuje promjena članova nadzornog odbora emitenta RUDNICI MRKOG UGLJA "BANOVIĆI" DIONIČKO DRUŠTVO BANOVIĆI;
  • Rješenje kojim se utvrđuje uspješnom ponuda za preuzimanje društva "ELEKTROREMONT" dioničko društvo Banovići, Omazići bb, Banovići, BiH (ciljno društvo), odobrenoj rješenjem Komisije broj: 04/4-19-307/23 od 28.12.2023. godine, Ćebić Mehmedu, 10. Septembra 96, Banovići (ponudilac);
  • Rješenje kojim se daje saglasnost na objavljivanje promotivnih informacija o Triglav Fondovi društvu za upravljanje investicijskim fondovima d.o.o. Sarajevo, te promotivnih informacija o fondovima: Triglav Globalni dionički otvoreni investicijski fond sa javnom ponudom i Triglav Obveznički otvoreni investicijski fond sa javnom ponudom.