Komisija za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine na 120. sjednici održanoj 22.2.2024. godine, postupajući u okviru svojih nadležnosti, usvojila je sljedeće:

  • Rješenje kojim se odbija zahtjev emitenta UNION BANKA d.d. SARAJEVO za upis članova nadzornog odbora u Registar emitenata;
  • Rješenje po zahtjevu Raiffeisen INVEST Društva za upravljanje fondovima d.d. Sarajevo za davanje saglasnosti na promotivne informacije za otvorene investicijske fondove s javnom ponudom kojima upravlja Društvo;
  • Odluka o izmjeni i dopuni odluke o Planu nabavki za 2024.godinu;
  • Rješenje kojim se u Registar emitenata upisuju članovi nadzornog odbora emitenta BNT-Tvornica mašina i hidraulike, otvoreno Dioničko društvo Novi Travnik;
  • Rješenje kojim se u Registar emitenata upisuje promjena članova nadzornog odbora emitenta "PRETIS“ Društvo za proizvodnju i promet proizvoda sa posebnom namjenom d.d. Vogošća;
  • Rješenje kojim se daje prethodna saglasnost Seadu Rešidbegoviću za sticanje kvalificiranog udjela u iznosu od 96,97% u kapitalu Društva za upravljanje fondovima „EURO-INVESTMENT“ d.d. Tuzla;
  • Odluka o usvajanju godišnjeg finansijskog izvještaja za 2023. godinu.