Komisija za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine na 121. sjednici održanoj 28.2.2024. godine, postupajući u okviru svojih nadležnosti, usvojila je sljedeće:

  • Rješenje kojim se u Registar emitenata upisuje promjena članova nadzornog odbora emitenta RUDNICI MRKOG UGLJA "BANOVIĆI" DIONIČKO DRUŠTVO BANOVIĆI;
  • Rješenje kojim se u Registru emitenata upisuje promjena članova nadzornog odbora emitenta Privredno društvo "Igman" d.d. Konjic;
  • Rješenje kojim se u Registar emitenata upisuje promjena člana nadzornog odbora emitenta "CENTROTRANS-TRANZIT" dioničko društvo za prevoz i pretovar robe, remont i servis vozila, Sarajevo;
  • Rješenje kojim se u Registar emitenata upisuje promjena članova nadzornog odbora emitenta "LIVNICA" Dioničko društvo za izradu proizvoda od sivog liva i obojenih metala Visoko;
  • Rješenje kojim se odbija zahtjev emitenta „KOMAR - TVORNICA GIPSA" zatvoreno dioničko društvo Donji Vakuf za upis članova nadzornog odbora u Registar emitenata;
  • Rješenje kojim se „MERFI“ Društvo za finansijsku reviziju d.o.o. Sarajevo uvrštava na Listu revizorskih društava za pružanje posebnih usluga u postupku statusnih promjena dioničkih društava i emisije vrijednosnih papira;
  • Odluku da se licima koja nisu postupila po članu 248. Zakona o tržištu vrijednosnih papira izdaju prekršajni nalozi shodno članu 262. stav (1) tačka 87., članu 262. stav (2) ili članu 263. stav (14) Zakona o tržištu vrijednosnih papira.