Komisija za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine na hitnoj 125. sjednici održanoj 12.3.2024. godine, postupajući u okviru svojih nadležnosti, usvojila je sljedeće:

  • Zaključak kojim se obustavlja postupak u predmetu odobrenja promjene oblika društva pokrenut 29.02.2024. godine na zahtjev emitenta "ZRAK-OPTOMEHANIKA" d.d. Za lijevanje lakih (obojenih) metala i mehaničku obradu metala, Kiseljak, a zbog odustanka stranke od zahtjeva;
  • Rješenje kojim se u Registru emitenata briše Jasmina Selimović sa mjesta člana nadzornog odbora emitenta Raiffeisen BANK dioničarsko društvo Bosna i Hercegovina;
  • Rješenje kojim se u Registru emitenata upisuje promjena članova nadzornog odbora emitenta Javno preduzeće Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine, društvo sa ograničenom odgovornošću Mostar;
  • Rješenje kojim se društvo za reviziju „Baker Tilly Re Opinion“ d.o.o. Sarajevo uvrštava na Listu revizorskih društava za pružanje usluge revizije finansijskih izvještaja Registra vrijednosnih papira, berze i profesionalnih posrednika;
  • Obavještenje kojim se Društvo ograničene odgovornosti za reviziju, računovodstvo i finansijski konsalting „DELOITTE“ d.o.o. Sarajevo informiše da ostaje na Listi revizorskih društava za reviziju finansijskih izvještaja investicijskih fondova i društava za upravljanje fondovima;
  • Rješenje kojim se izdaje dozvola za upravljanje Raiffeisen BOND 2026 otvorenim investicijskim fondom sa javnom ponudom društvu Raiffeisen INVEST Društvu za upravljanje fondovima d.o.o. Sarajevo, te kojim se u registar fondova upisuje Raiffeisen invest Duštvo za upravljanje fondovima d.o.o. Sarajevo kao društvo koje upravlja Raiffeisen BOND 2026 otvorenim investicijskim fondom sa javnom ponudom.
Dokument
Lista revizorskih društava za reviziju finansijskih izvještaja investicijskih fondova i društava za upravljanje fondovima_12.3.2024 Preuzimanje download