Komisija za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine na  126. sjednici održanoj 21.3.2024. godine, postupajući u okviru svojih nadležnosti, usvojila je sljedeće:

 • Rješenje kojim se iz Registra emitenata briše emitent Dioničko društvo DISTRIBUTIVNI CENTAR "GRADAČAC" Gradačac upisan po rješenju Komisije broj: 03-19-452/01 od 17.01.2002. godine pod registarskim brojem upisa: 01-240-465;
 • Rješenje kojim se odbija zahtjev emitenta "ENERGETIKA" zatvoreno dioničko društvo Bugojno, iz dioničkog društva u društvo sa ograničenom odgovornošću, kao neosnovan;
 • Rješenje kojim se u Registar emitenata upisuje nadzorni odbor emitenta Dioničko društvo za hotelijerstvo, turizam i ugostiteljstvo „BIOKOVO“ Sarajevo – Vogošća;
 • Rješenje kojim se u Registar emitenata upisuje nadzorni odbor emitenta Herbos-Kapital d.d.;
 • Rješenje kojim se u Registar emitenata upisuje promjena članova nadzornog odbora emitenta Javno poduzeće „Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne“ dioničko društvo Mostar;
 • Rješenje kojim se u Registru emitenata upisuje promjena članova nadzornog odbora emitenta "PRETIS" Društvo za proizvodnju i promet proizvoda sa posebnom namjenom d.d. Vogošća;
 • Rješenje kojim se u Registru emitenata upisuju članovi nadzornog odbora emitenta "KOMUNALAC" d.d. za sakupljanje, prečišćavanje i distribuciju vode, Kladanj;
 • Rješenje kojim se odbija zahtjev emitenta „VISPAK“ dioničko društvo za prehrambenu industriju Visoko za upis promjene članova nadzornog odbora u Registar emitenata;
 • Zaključak kojim se dopušta obnova postupka u predmetu upisa promjene članova nadzornog odbora u Registru emitenata kod Komisije za emitenta UNION BANKA DD SARAJEVO, koji je okončan rješenjem Komisije broj: 03/3-19-19/24 od 22.02.2024. godine.
 • Rješenje kojim se u Registar kod Komisije upisuje nadzorni odbor emitenta UNION BANKA d.d. SARAJEVO;
 • Rješenje kojim se u Registar emitenata upisuje promjena članova nadzornog odbora emitenta DIONIČKO DRUŠTVO RUDNIK SOLI “TUZLA” TUZLA;
 • Rješenje kojim se odobrava Pravilnik o internoj kontroli u Registru vrijednosnih papira u Federaciji Bosne i Hercegovine d.d. Sarajevo broj: 01-3-NO-101-10211/23 od 21.12.2023. godine;
 • Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o stručnom ispitu i edukaciji za druga lica i učesnike na tržištu vrijednosnih papira;
 • Obavještenje koje će se uputiti društvu za reviziju „BAKER TILLY RE OPINION“ d.o.o. Sarajevo, te ažurirana Lista revizorskih društava za reviziju finansijskih izvještaja investicijskih fondova i društava za upravljanje fondovima za 2024. godinu;
 • Rješenje kojim se daje saglasnost na promotivne informacije o Raiffeisen CASH Otvorenom investicijskom fondu sa javnom ponudom, Raiffeisen EURO BOND Otvorenom investicijskom fondu sa javnom ponudom, Raiffeisen BALANCE ESG Otvorenom investicijskom fondu sa javnom ponudom i Raiffeisen BOND 2026;
 • Rješenje kojim se izdaje prethodna saglasnost Mustafi Topaloviću iz Sarajeva za članstvo u nadzornom odboru Zatvorenog investicijskog fonda sa javnom ponudom “BOSFIN” d.d. Sarajevo;
 • Rješenje kojim se u registar fondova upisuje se promjena članova nadzornog odbora Zatvorenog investicijskog fonda sa javnom ponudom „BONUS“ d.d. Sarajevo, i to: Halid Kadrić – predsjednik umjesto Mustafa Topalović, Albin Murguz - član umjesto Albin Murguz i Maja Turkić Dervišević - član umjesto Fejsal Hrustanović;
 • Rješenje kojim se odobrava emisija vrijednosnih papira zatvorenom ponudom i skraćeni prospekt emitentu Dioničko društvo „Standard Nekretnine“ Sarajevo;
 • Rješenje kojim se u Registru emitenata upisuje promjena članova nadzornog odbora emitenta Tehnički remontni zavod Hadžići DD;
 • Rješenje kojim se iz Registra emitenata briše emitent Otvoreno dioničko društvo Trgovina „BORAC“ Travnik upisan po rješenju Komisije broj: 03-19-134/04 od 12.03.2004. godine pod registarskim brojem upisa: 01-647-1544;
 • Rješenje kojim se u Registar emitenata upisuje promjena članova nadzornog odbora emitenta Javno preduzeće Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. – Sarajevo;
 • Rješenje kojim se u Registar emitenata upisuje nadzorni odbor emitenta Zatvoreno Dioničko društvo "ELEKTRO GRUPA" d.d.;
 • Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o utvrđivanju vrijednosti imovine investicijskog fonda i obračunu neto vrijednosti imovine investicijskog fonda.
Dokument
Rješenje o brisanju iz registra emitenata DD DC GRADAČAC Preuzimanje download