Komisija za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine na 13. sjednici održanoj 20.1.2022. godine, postupajući u okviru svojih nadležnosti, usvojila je sljedeće:

 • Rješenje kojim se odobrava spajanje društva „SIPOREX“ d.d. Tuzla i društva „Xella BH“ d.o.o. Tuzla u ishodno društvo Ytong BH d.o.o. Tuzla;
 • Rješenje kojim se u Registru emitenata brišu obveznice emitenta ASA BANKA DIONIČKO DRUŠTVP SARAJEVO dospjele 11.8.2020. godine;
 • Rješenje kojim se u Registar emitenata upisuje promjena člana nadzornog odbora emitenta Dioničko društvo „MAJEVICA“ d.d. Srebrenik;
 • Rješenje kojim se u Registar emitenata upisuje promjena člana nadzornog odbora emitenta RMK PROMET ZENICA, domaća i međunarodna trgovina, dioničko društvo;
 • Rješenje kojim se u Registar emitenata upisuje promjena članova nadzornog odbora emitenta Javno preduzeće „RAD“ dioničko društvo Tešanj;
 • Rješenje kojim se u Registar emitenata upisuje promjena članova nadzornog odbora emitenta Feroelektro d.d. za unutrašnju i vanjsku trgovinu, Sarajevo;
 • Rješenje po zahtjevu Raiffeisen INVEST Društvo za upravljanje fondovima d.o.o. Sarajevo za davanje saglasnosti na promotivne informacije za otvorene investicijske fondove sa javnom ponudom kojim upravlja Društvo;
 • Rješenje po zahtjevu Društva za upravljanje fondovima „BLAGO” d.o.o. Sarajevo za upis smanjenja osnovnog kapitala u Registru fondova kod Komisije;
 • Rješenje po zahtjevu „ABDS“ Društva za upravljanje fondovima d.o.o. Sarajevo u predmetu upisa promjene članova nadzornog odbora Zatvorenog investicijskog fonda sa javnom ponudom;
 • Rješenje po zahtjevu Društva za upravljanje investicijskim fondovima „PROF-IN“ d.o.o. Sarajevo za izdavanje prethodne saglasnosti Dženiti Alibegović za obavljanje funkcije direktorice Zatvorenog investicijskog fonda sa javnom ponudom „PROF-PLUS“ d.d. Sarajevo;
 • Rješenje po zahtjevu Društva za upravljanje fondovima „EURO-INVESTMENT“ d.d. Tuzla za davanje prethodne saglasnosti kandidatima: Danijelu Grubeši i Eldini Kurt za članstvo u nadzornom odboru Zatvorenog investicijskog fonda sa javnom ponudom „HERBOS FOND“ d.d. Tuzla;
 • Rješenje po zahtjevu NAPRIJED INVEST Društva za upravljanje fondovima d.o.o. Sarajevo za izdavanje prethodne saglasnosti Selmi Karalić za obavljanje funkcije izvršnog direktora društva;
 • Rješenje po zahtjevu Društva za upravljanje fondovima SME INVEST d.o.o. Mostar u predmetu upisa članova nadzornog odbora Zatovrenog investicijskog fonda CROBIH FOND d.d. Mostar u registar fondova;
 • Rješenje po zahtjevu Društva za upravljanje fondovima ŠIB-AR INVEST d.o.o. Sarajevu u predmetu izdavanja prethodne saglasnosti Albinu Murguzu za članstvo u nadzornom odboru Zatvorenog investicijskog fonda „BONUS“ d.d. Sarajevo;
 • Rješenje o utvrđivanju uspješnosti javne ponude udjela Triglav Global dioničkog otvorenog investicijskog fonda sa javnom ponudom;
 • Rješenje o utvrđivanju uspješnosti javne ponude udjela Triglav Obvezničkog otvorenog investicijskog fonda sa javnom ponudom;
 • Rješenje po zahtjevu Registra vrijednosnih papira u Federaciji BiH za odobrenje vršenja djelatnosti podrške za organiziranje i održavanje skupština dioničkih društava;
 • Rješenje kojim se u Registar emitenata upisuju članovi nadzornog odbora Tehnički remontni zavod Hadžići DD.
Dokument
Zapisnik sa 13. sjednice Komisije Preuzimanje download