Komisija za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine na 133. sjednici održanoj 16.5.2024. godine, postupajući u okviru svojih nadležnosti, usvojila je sljedeće:

  • Rješenje kojim se u Registru emitenata upisuje promjena članova nadzornog odbora emitenta RUDNICI MRKOG UGLJA "BANOVIĆI" DIONIČKO DRUŠTVO BANOVIĆI;
  • Rješenje kojim se iz Registra emitenata briše emitent “POLIETILENKA” Dioničko društvo Bihać upisan po rješenju Komisije broj: 03-19-371/02 od 13.8.2002. godine pod registarskim brojem upisa: 01-433-757;
  • Rješenje kojim se u Registar emitenata upisuje promjena člana nadzornog odbora BIHAĆKA PIVOVARA" dioničko društvo Bihać;
  • Rješenje kojim se u Registar emitenata upisuje promjena članova nadzornog odbora emitenta FEROELEKTRO dioničko društvo za unutrašnju i vanjsku trgovinu Sarajevo;
  • Rješenje kojim se odobrava II (druga) emisija obveznica javnom ponudom putem berze emitentu Dioničko društvo za ekonomski, finansijski i pravni konsalting „ASA FINANCE“ d.d. Sarajevo;
  • Rješenje kojim se odobrava emisija vrijednosnih papira putem zatvorene ponude i skraćeni prospekt, emitentu PRIVREDNA BANKA SARAJEVO d.d. SARAJEVO, sa sjedištem u ulici Obala Kulina bana 18, Sarajevo.