Komisija za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine na hitnoj 135. sjednici održanoj 29.5.2024. godine, postupajući u okviru svojih nadležnosti, usvojila je sljedeće:

  • Rješenje kojim se društvo ,,UHY REVIDENT" d.o.o. Mostar se uvrštava na Listu revizorskih društava za pružanje usluge revizije finansijskih izvje5taja Registra vrijednosnih papira, berze i profesionalnih posrednika koja je prilogu i čini sastavni dio ovog rješenja;
  • Rješenje po zahtjevu Društva za upravljanje fondovima ABDS d.o.o. Sarajevo kojim se u registar fondova upisuje Mustafa Topalovic kao član Nadzornog Odbora Zatvorenog investicijskog fonda sa javnom ponudom Bosfin d.d. Sarajevo, sa jedinstvenim identifikacijskim brojem: ZJP-031-11-298 i pod rednim brojem upisa: 031-11-298.