Komisija za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine na 137. sjednici održanoj 12.6.2024. godine, postupajući u okviru svojih nadležnosti, usvojila je sljedeće:

  • Rješenje kojim se odobrava promjena oblika organizovanja emitentu „CENTROTRANS-TRANZIT“ dioničko društvo za prevoz i pretovar robe, remont i servis vozila, Sarajevo, iz dioničkog društva u društvo sa ograničenom odgovornošću;
  • Rješenje kojim se u Registar emitenata kod Komisije upisuje nadzorni odbor emitenta PETROLINVEST d.d. za inženjering, projektovanje i izgradnju industrijskih objekata Sarajevo;
  • Rješenje kojim se daje saglasnost na promotivne informacije o Raiffeisen CASH Otvorenom investicijskom fondu sa javnom ponudom i Raiffeisen EURO BOND Otvorenom investicijskom fondu sa javnom ponudom, u skladu sa Zahtjevom za odobrenje promotivnih informacija Raiffeisen INVEST Društvo za upravljanje fondovima d.d. Sarajevo, broj: 640/24 od 30.05.2024. godine;
  • Rješenje kojim se daje saglasnost na promotivne informacije o „onemarkets Capital Protected 2027 EUR Fund“ Otvorenom investicijskom fondu u postupku osnivanja u skladu sa Zahtjevom za odobrenje promotivnih informacija UniCredit Invest Društvo za upravljanje fondovima d.o.o. Mostar, broj: 04-39/24 od 04.06.2024. godine;
  • Rješenje po zahtjevu UniCredit lnvest BH Društvo za upravljanje fondovima d.o.o. u predmetu izdavanja dozvole za osnivanje onemarkets Capital Protected 2027 EUR Fund otvorenog investicijskog fonda sa javnom ponudom;
  • Izvještaj o radu Komisije za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine za 2023. godinu, koji će se dostaviti Parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine.