Komisija za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine na 14. sjednici održanoj 27.1.2022. godine, postupajući u okviru svojih nadležnosti, usvojila je sljedeće:

 • Rješenje kojim se „NAPRIJED INVEST-u“ društvu za upravljanje fondovima d.o.o. Sarajevo izdaje dozvola za upravljanje Zatvorenim investicijskim fondom sa javnom ponudom „BONUS“ d.d. Sarajevo, u kojem se društvu daje nalog za usklađivanje imovine i rok od jedne godine da dostavi dokaze o usklađenosti imovine;
 • Rješenje kojim se Društvu za upravljanje fondovima „ABDS“ d.o.o. Sarajevo izdaje dozvola za upravljanje Zatvorenim investicijskim fondom sa javnom ponudom „PROF PLUS“ d.d. Sarajevo s nalogom da u roku od jedne godine uskladi imovinu;
 • Rješenje kojim se Društvu za upravljanje fondovima „ABDS“ d.o.o. Sarajevo izdaje dozvola za upravljanje Zatvorenim investicijskim fondom sa javnom ponudom „MI-GROUP“ d.d. Sarajevo s nalogom da u roku od jedne godine uskladi imovinu;
 • Rješenje kojim se odbija dati prethodna saglasnost na izbor Harisa Avdića iz Sarajeva za zamjenika direktora Registra vrijednosnih papira u Federaciji BiH;
 • Odluku o tarifi naknada;
 • Rješenje kojim se u registar emitenata kod Komisije upisuje promjena članova nadzornog odbora emitenta Feroelektro d.d. za unutrašnju i vanjsku trgovinu, Sarajevo;
 • Rješenje kojim se obustavlja postupak kod Komisije za vrijednosne papire Federacije BiH pokrenut po zahtjevu emitenta SOKO BRAVARSKO LIMARSKO dioničko društvo Mostar za upis članova nadzornog odbora u Registar emitenata vrijednosnih papira kod Komisije, zbog odustanka stranke od predmetnog zahtjeva;
 • Rješenje kojim se u Registar emitenata upisuju se članovi nadzornog odbora emitenta Dioničko društvo Sarajevoputevi Sarajevo;
 • Rješenje kojim se u Registar kod Komisije upisuje nadzorni odbor emitenta Dioničko društvo “CESTE” Mostar;
 • Rješenje kojim se u registar kod Komisije upisuju članovi nadzornog odbora emitenta DIONIČKO DRUŠTVO RUDNIK SOLI “TUZLA” TUZLA;
 • Rješenje kojim se odobrava upis povećanja osnovnog kapitala iz vlastitih sredstava emitentu Privredno društvo “Igman” d.d. Konjic u Registru kod Komisije;
 • Rješenje kojim se u Registar emitenata upisuju članovi nadzornog odbora emitenta JAVNO PREDUZEĆE ZA VODOPRIVREDNU DJELATNOST “SPREČA” d.d. Tuzla;
 • Rješenje kojim se u Registar emitenata upisuju članovi nadzornog odbora emitenta “BIHAĆKA PIVOVARA” dioničko društvo Bihać;
 • Rješenje kojim se u Registru emitenata brišu obveznice emitenta Javno preduzeće Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine, društvo sa ograničenom odgovornošću Mostar, dospjele 28.12.2020. godine.
Dokument
Zapisnik sa 14. sjednice Komisije Preuzimanje download