Komisija za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine na 16. sjednici održanoj 10.2.2022. godine, postupajući u okviru svojih nadležnosti, usvojila je sljedeće:

 • Rješenje kojim se u Registar emitenata upisuju članovi nadzornog odbora emitenta JAVNO PREDUZEĆE ZA VODOPRIVREDNU DJELATNOST „SPREČA“ d.d. Tuzla;
 • Rješenje kojim se, po zahtjevu emitenta BADECO ADRIA d.d. Sarajevo odobrava smanjenje osnovnog kapitala povlačenjem vlastitih dionica;
 • Rješenje kojim se iz Registra emitenata briše emitent „Fabrika Cementa Lukavac“ d.d.;
 • Rješenje kojim se iz Registra emitenata briše emitent Društvo za prevoz putnika i robe „Konjictrans“ d.d. Konjic;
 • Rješenje kojim se odbija zahtjev emitenta „Centrotrans-Sarajevski transport i trgovina“ Dioničko društvo Sarajevo za upis članova nadzornog odbora u Registar emitenata;
 • Rješenje kojim se u Registar emitenata upisuju članovi nadzornog odbora emitenta „INSTITUT ZA INFORMACIONE TEHNOLOGIJE“ D.D. SARAJEVO;
 • Rješenje kojim se u Registar emitenata upisuje promjena člana nadzornog odbora emitenta TVORNICA ČARAPA „KLJUČ“ DIONIČKO DRUŠTVO SARAJEVO;
 • Rješenje kojim se uspješnom proglašava emisija dionica zatvorenom ponudom po prijavi emitenta „MAGROS-VELETRGOVINA“ dioničko društvo za trgovinu na veliko, malo i spoljnu trgovinu, Sarajevo i kojim se upisuje povećanje osnovnog kapotala u Registar emitenata;
 • Rješenje kojim se u Registar emitenata upisuju članovi nadzornog odbora emitenta Famos d.d. Sarajevo;
 • Rješenje kojim se u Registar emitenata upisuje promjena članova nadzornog odbora emitenta „SANITEKS“ dioničko društvo Velika Kladuša;
 • Rješenje kojim se u Registar emitenata upisuju članovi nadzornog odbora emitenta DIONIČKO DRUŠTVO EKONOMSKI INSTITUT TUZLA;
 • Rješenje kojim se u Registar emitenata upisuju članovi nadzornog odbora emitenta JAVNO PREDUZEĆE „KOMUNALAC“ d.d. Gradačac;
 • Rješenje kojim se u Registar emitenata upisuju članovi nadzornog odbora emitenta ENERGOINVEST d.d. – Sarajevo;
 • Rješenje kojim se odobrava objavljivanje ponude za preuzimanje društva „Dobojputevi“ Dioničko društvo Doboj Jug (ciljno društvo) društvu „CESTOTEHNIK“ d.o.o. za građevinarstvo Tuzla (ponudilac), sa svim elementima ponude;
 • Rješenje kojim se daje saglasnost na Odluku o utvrđivanju kriterija za prijem u članstvo Registra vrijednosnih papira d.d. Sarajevo;
 • Rješenje kojim se u registar fondova upisuju članovi Nadzornog odbora Zatvorenog investicijskog fonda sa javnom ponudom „BONUS“ d.d. Sarajevo;
 • Rješenje kojim se izdaje prethodna saglasnost Nermani Hadžić-Farkaš iz Sarajeva za obavljanje funkcije direktorice Zatvorenog investicijskog fonda sa javnom ponudom „HERBOS FOND“ d.d. Tuzla;
 • Rješenje kojim se izdaje prethodna saglasnost Tatjani Vitković iz Sarajeva za obavljanje funkcije direktorice Zatvorenog investicijskog fonda sa javnom ponudom „NAPRIJED“ d.d. Sarajevo.
Dokument
Zapisnik sa 16. sjednice Komisije Preuzimanje download