Komisija za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine na 17. sjednici održanoj 17.2.2022. godine, postupajući u okviru svojih nadležnosti, usvojila je sljedeće:

  • Rješenje kojim se u Registar emitenata kod Komisije upisuje promjena člana nadzornog odbora emitenta CENTRAL OSIGURANJE dioničko društvo;
  • Rješenje kojim se u Registar emitenata kod Komisije upisuje promjena člana nadzornog odbora emitenta Društvo za osiguranje SARAJEVO-OSIGURANJE, dioničko društvo Sarajevo;
  • Rješenje kojim se u Registar emitenata kod Komisije upisuju članovi nadzornog odbora emitenta JAVNO PREDUZEĆE ZA VODOPRIVREDNU DJELATNOST "SPREČA" d.d. Tuzla;
  • Rješenje kojim se u Registar emitenata upisuju vlastite dionice po prijavi emitenta BADECO ADRIA d.d. Sarajevo;
  • Rješenje kojim se u Registar emitenata upisuju članovi nadzornog odbora emitenta „Pobjeda“ d.d. Tešanj, Fabrika pumpi i prečistača;
  • Rješenje kojim se u Registar emitenata upisuju članovi nadzornog odbora emitenta Dioničko društvo TIP „Dekorativa“ Prozor-Rama;
  • Rješenje kojim se u Registar emitenata upisuje povećanje osnovnog kapitala iz vlastitih sredstava po zahtjevu emitenta ADRIATIC OSIGURANJE d.d;
  • Rješenje kojim se izdaje prethodna saglasnost Arijani Mutilović iz Sarajeva za obavljanje funkcije direktorice „NAPRIJED INVEST“ društva za upravljanje fondovima d.o.o. Sarajevo;
  • Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o postupanju kod preuzimanja dioničkih društava;
  • Rješenje kojim se odobrava objavljivanje ponude za preuzimanje društva Dioničko društvo DISTRIBUTIVNI CENTAR „GRADAČAC“ Gradačac (ciljno društvo) Tomi Šimiću iz Gradačca (ponudilac) u zajedničkom djelovanju sa Lidijom Šimić iz Gradačca.
Dokument
Zapisnik sa 17. sjednice Komisije Preuzimanje download