Komisija za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine na 18. sjednici održanoj 24.2.2022. godine, postupajući u okviru svojih nadležnosti, usvojila je sljedeće:

 • Rješenje kojim se u Registar emitenata upisuje član nadzornog odbora emitenta JAVNO PREDUZEĆE ZA VODOPRIVREDNU DJELATNOST „SPREČA“ d.d. Tuzla;
 • Rješenje kojim se emitentu BADECO ADRIA d.d. Sarajevo odobrava smanjenje osnovnog kapitala povlačenjem vlastitih dionice;
 • Rješenje kojim se u Registru emitenata brišu vlastite dionice, uz istovremeni upis redovnih dionica, po prijavi emitenta Otvoreno dioničko društvo Trgovina „BORAC“ Travnik;
 • Rješenje kojim se u Registar emitenata upisuju se članovi nadzornog odbora emitenta "ENKER" Tvornica svjećica i industrijske keramike d.d. Tešanj;
 • Rješenje kojim se u Registar emitenata upisuju se članovi nadzornog odbora emitenta Dioničko društvo “CESTE” Mostar ;
 • Rješenje kojim se u Registar emitenata upisuju se članovi nadzornog odbora emitenta JAVNO PREDUZEĆE "ŠUME TUZLANSKOG KANTONA" DIONIČKO DRUŠTVO KLADANJ;
 • Rješenje kojim se u Registar emitenata upisuju se članovi nadzornog odbora emitenta Mlinpek Žitar Otvoreno dioničko društvo za proizvodnju mlinskih i pekarskih proizvoda Jajce;
 • Rješenje kojim se u Registar emitenata upisuju se članovi nadzornog odbora emitenta DIONIČKO DRUŠTVO DISTRIBUTIVNI CENTAR TEŠANJ;
 • Rješenje kojim se u Registar emitenata upisuju se članovi nadzornog odbora emitenta Dioničko društvo Sarajevoputevi Sarajevo;
 • Rješenje kojim se odbija odobravanje objavljivanja ponude za preuzimanje društva Kompas Međugorje d.d. Međugorje podnosiocu zahtjeva Biljani Sesar Buntić;
 • Rješenje kojim se odobrava objavljivanje ponude za preuzimanje društva Dioničko društvo za proizvodnju i prodaju mlinskih i pekarskih proizvoda „Milin i Pekara“ d.d. Ljubače – Tuzla (ciljno društvo), društvu „AS HOLDING“ d.o.o. Tešanj;
 • Rješenje kojim se odobrava objavljivanje ponude za preuzimanje društva INTEREUROPA RTC, Međunarodna špedicija, skladištenje, pretovar i transport d.d. Sarajevo (ciljno društvo) društvu INTEREUROPA, Globalni logistički servir, delniška družba Koper (ponuditelj);
 • Rješenje kojim se odobrava objavljivanje ponude za preuzimanje društva „PLIN SARAJEVO“ dioničko društvo za proizvodnju, promet i distribuciju tehničkih plinova i inženjering Sarajevo (ciljno društvo) društvu Messer Hungarogáz Budapest, Hungary (ponuditelj);
 • Rješenje kojim se odobrava objavljivanje ponude za preuzimanje društva „CENTROTRANS-TRANZIT“ dioničko društvo za prevoz i pretovar robe, remont i servise vozila, Sarajevo (ciljno društvo), društvu „INDEKS“ d.o.o. za poslovanje, usluge i trgovinu Gračanica (ponudilac);
 • Rješenje kojim se odobrava zahtjev društva „Struktura“ d.o.o. Jajce za odobrenje objavljivanja ponude za preuzimanje ciljnog društva „Rudnici gipsa“ d.d. Donji Vakuf;
 • Rješenje kojim se u registar fondova upisuje promjena dva člana nadzornog odbora Društva za upravljanje fondovima „EURO-INVESTMENT“ d.d. Tuzla;
 • Rješenje kojim se u registar fondova upisuju članovi nadzornog odbora „NAPRIJED INVEST“ društva za upravljanje fondovima d.o.o. Sarajevo;
 • Rješenje kojim se daje saglasnost na distribuiranje promotivnih informacija za za Raiffeisen CASH Otvoreni investicijski fond sa javnom ponudom, Raiffeisen BALANCE Otvoreni investicijski fond sa javnom ponudom i Raiffeisen EURO BOND Otvoreni investicijski fond sa javnom ponudom, u skladu sa Zahtjevom za odobrenje promotivnih informacija, Raiffeisen INVEST Društvo za upravljanje fondovima d.o.o. Sarajevo.
Dokument
Zapisnik sa 18. sjednice Komisije Preuzimanje download