Komisija za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine na 19. sjednici održanoj 15.3.2022. godine, postupajući u okviru svojih nadležnosti, usvojila je sljedeće:

 • Rješenje kojim se u Registar emitenata upisuju članovi nadzornog odbora emitenta JAVNO PREDUZEĆE ZA VODOPRIVREDNU DJELATNOST „SPREČA“ d.d. Tuzla;
 • Rješenje kojim se u Registar emitenata upisuju se članovi nadzornog odbora emitenta "BAGS ENERGOTEHNIKA" Dioničko društvo, Vogošća, Sarajevo;
 • Rješenje kojim se proglašava uspješnom emisija dionica zatvorenom ponudom po prijavi emitenta EUROHERC osiguranje dioničko društvo Sarajevo i upisuje povećanje osnovnog kapitala u Registar emitenata;
 • Rješenje kojim se u Registar emitenata upisuju članovi nadzornog odbora emitenta Elektroremont d.d. Banovići;
 • Rješenje kojim se u Registar emitenata upisuju članovi nadzornog odbora emitenta Dioničko društvo Sarajevoputevi Sarajevo;
 • Rješenje kojim se izdaje prethodna saglasnost Ademiru Osmanoviću iz Sarajeva za obavljanje funkcije direktora „Raiffeisen INVEST“ Društva za upravljanje fondovima d.d. Sarajevo;
 • Rješenje kojim se izdaje prethodna saglasnost Sabini Topuzović iz Sarajeva za obavljanje funkcije izvršne direktorice „Raiffeisen INVEST“ d.d. Sarajevo Društva za upravljanje fondovima;
 • Rješenje kojim se izdaje prethodna saglasnost Iris Nezirević iz BIhaća za članstvo u nadzornom odboru Zatvorenog investicionog fonda sa javnom ponudom „FORTUNA FOND“ d.d.;
 • Rješenje kojim se izdaje prethodna saglasnost Arminu Alijagiću iz Sarajeva za članstvo u nadzornom odboru Zatvorenog investicionog fonda sa javnom ponudom „FORTUNA FOND“ d.d.;
 • Rješenje kojim se izdaje prethodna saglasnost Sergeju Goriupu iz Ljubljane, Republika Slovenija, za članstvo u nadzornom odboru Zatvorenog investicionog fonda sa javnom ponudom „FORTUNA FOND“ d.d.;
 • Rješenje kojim se daje prethodna saglasnost na izmjene i dopune Statuta Zatvorenog investicijskog fonda sa javnom ponudom „FORTUNA FOND“ d.d. Sarajevo shodno Odluci Nadzornog odbora Zatvorenog investicijskog fonda sa javnom ponudom „FORTUNA FOND“ d.d. Sarajevo;
 • Rješenje kojim se daje prethodna saglasnot na izmjene Statuta Zatvorenog investicijskog fonda sa javnom ponudom „MI-GROUP“ d.d. Sarajevo shodno Prijedlogu Odluke Nadzornog odbora Zatvorenog investicijskog fonda sa javnom ponudom „MI-GROUP“ d.d. Sarajevo o izmjenama i dopunama Statuta Fonda;
 • Rješenje kojim se Društvu za upravljanje fondovima PROF-IN d.o.o. Sarajevo izdaje dozvola za upravljanje Triglav Globalni dionički otvorenim investicijskim fondom sa javnom ponudom;
 • Rješenje kojim se Društvu za upravljanje fondovima PROF-IN d.o.o. Sarajevo izdaje dozvola za upravljanje Triglav Obveznički dionički otvorenim investicijskim fondom sa javnom ponudom;
 • Rješenje kojim se Društvu za upravljanje investicijskim fondovima SME INVEST d.o.o. Mostar izdaje prethodna saglasnost za promjenu revizora Otvorenog investicijskog fonda sa javnom ponudom SME BH Equity.
Dokument
Zapisnik sa 19. sjednice Komisije Preuzimanje download