Komisija za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine na 2. sjednici održanoj 14.10.2021. godine, postupajući u okviru svojih nadležnosti:

 • Usvojila je rješenje kojim se briše emitent „BUTEX“ DIONIČKO DRUŠTVO Bužim, iz Registra emitenata kod Komisije;
 • Usvojila je rješenje kojim se briše emitent Tvornica kružnih pila d.d. Posušje iz Registra emitenata kod Komisije;
 • Usvojila je rješenje kojim se odobrava smanjenje osnovnog kapitala emitentu „SANITEKS“ dioničko društvo Velika Kladuša;
 • Usvojila je rješenje kojim se odbija zahtjev emitenta JAVNO PREDUZEĆE „KOMUNALAC“ D.D. GRADAČAC, za upis članova nadzornog odbora društva u Registar emitenata kod Komisije;
 • Usvojila je rješenje kojim se u Registar emitenata kod Komisije upisuje član nadzornog odbora emitenta Elektroremont d.d. Banovići;
 • Usvaja se rješenje kojim se u Registar emitenata kod Komisije upisuju članovi nadzornog odbora Otvorenog dioničkog društva „INPOKOMERC“ Bugojno;
 • Usvojila je rješenje kojim se odbija zahtjev emitenta ENERGOINVEST – dalekovod izgradnja, dioničko društvo Sarajevo za upis nadzornog odbora društva u Registar emitenata kod Komisije;
 • Usvojila je rješenje kojim se upisuje promjena članova nadzornog odbora emitenta CROATIA-REMONT d.d. Čapljina;
 • Usvojila je rješenje kojim se odbija upis promjene nadzornog odbora emitenta Sarajevska berza-burza vrijednosnih papira d.d. Sarajevo;
 • Usvojila je rješenje kojim se odobrava promjena oblika organizovanja emitentu DIONIČKO DRUŠTVO „GRADSKI I PRIGRADSKI SAOBRAĆAJ“ TUZLA, iz dioničkog društva u društvo sa ograničenom odgovornošću;
 • Usvojila je rješenje kojim se u Registar kod Komisije upisuje nadzorni odbor emitenta OPEN BROADCAST NETWORK d.d. Sarajevo;
 • Usvojila je rješenje kojim se u Registru emitenata kod Komisije upisuje promjena članova nadzornog odbora emitenta IRIS Computers d.d. – Sarajevo;
 • Usvojila je rješenje kojim se u Registar emitenata kod Komisije upisuje nadzorni odbor emitenta SOKO ODRŽAVANJE dioničko društvo Mostar;
 • Usvojila je rješenje kojim se briše 4.356 obveznica emitenta Kanton Sarajevo, emitovanih rješenjem Komisije za vrijednosne papire FBiH broj: 03/1-19-163/17 od 29.06.2017. godine i dospjelih 29.06.2020. godine;
 • Usvojila je rješenje kojim se u Registar emitenata kod Komisije upisuju članovi nadzornog odbora emitenta MAGROS-VELETRGOVINA“ dioničko društvo za trgovinu na veliko, malo i spoljnu trgovinu, Sarajevo;
 • Usvojila je rješenje kojim se u Registru emitenata kod Komisije upisuje promjena članova nadzornog odbora emitenta Privredno društvo „Igman“ d.d. Konjic;
 • Usvojila je rješenje kojim se u Registru emitenta kod Komisije upisuje promjena člana nadzornog odbora emitenta Dioničko društvo za kartično poslovanje „BAMCARD“ Sarajevo;
 • Usvojila je rješenje kojim se u Registar emitenata kod Komisije upisuje član nadzornog odbora emitenta ENERGOPETROL d.d. Sarajevo;
 • Usvojila je rješenje kojim se u Registru emitenata kod Komisije upisuje promjena članova nadzornog odbora emitenta Javno preduzeće Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. Sarajevo;
 • Usvaja se rješenje kojim se odbija upis promjene članova nadzornog odbora u Registru emitenata kod Komisije, po prijavi emitenta UNIS „GINEX“ d.d. za proizvodnju i promet hemikalija, pripalnih i inicirajućih sredstava Goražde, kao neosnovan;
 • Usvojila je rješenje kojim se u Registru emitenata kod Komisije upisuje promjena člana nadzornog odbora emitenta Javno poduzeće Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar;
 • Usvojila je rješenje kojim se u Registru emitenata kod Komisije upisuju članovi nadzornog odbora emitenta EUROHERC osiguranje dioničko društvo Sarajevo;
 • Usvojila je rješenje kojim se u Registru emitenata kod Komisije upisuje nadzorni odbor emitenta Nekretnine Miljacka d.d. za poslovanje nekretninama Sarajevo;
 • Usvojila je rješenje kojim se u Registru emitenata kod Komisije upisuje nadzorni odbor emitenta Energoinvest d.d.- Sarajevo;
 • Usvojila je rješenje kojim se u Registru emitenata kod Komisije upisuje nadzorni odbor Javnog poduzeća „Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne“ dioničko društvo Mostar;
 • Usvojila je rješenje kojim se u Registar emitenata kod Komisije upisuje promjena člana nadzornog odbora emitenta DIONIČKO DRUŠTVO RUDNIK SOLI „TUZLA“ TUZLA;
 • Usvojila je rješenje kojim se u Registar emitenata kod Komisije upisuje nadzorni odbor emitenta Rudnici mrkog uglja Banovići d.d. Banovići;
 • Usvojila je rješenje kojim se u Registar emitenata kod Komisije upisuje nadzorni odbor emitenta „RUDNICI GIPSA“ Dioničko društvo Donji Vakuf;
 • Usvojila je rješenje kojim se daje saglasnost Bibić Mustafi za članstvo u nadzornom odboru Društva za upravljanje fondovima „ŠIB-AR INVEST“ d.d. Sarajevo;
 • Usvojila je rješenje kojim se daje saglasnost Lejli Suljagić-Bubalo za obavljanje funkcije direktora Zatvorenog investicijskog fonda sa javnom ponudom „PROF-PLUS“ d.d. Sarajevo;
 • Usvojila je rješenje kojim se daje prethodna saglasnost Anti Kolobariću za obavljanje funkcije direktora Društva za upravljanje fondovima „SME INVEST“ d.o.o. Mostar;
 • Usvojila je rješenje kojim se daje prethodna saglasnost Mirku Martinoviću za obavljanje funkcije izvršnog direktora Društva za upravljanje fondovima „SME INVEST“ d.o.o. Mostar;
 • Usvojila je rješenje kojim se daje prethodna saglasnost Radovanu Tesliću, Narcisu Mahiću i Emiru Fazliću za članstvo u nadzornom odboru „ABDS“ Društva za upravljanje fondovima d.o.o. Sarajevo.
Dokument
Zapisnik sa 2. sjednice Komisije Preuzimanje download