Komisija za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine na 20. sjednici održanoj 24.3.2022. godine, postupajući u okviru svojih nadležnosti, usvojila je sljedeće:

 • Rješenje kojim se u Registar emitenata upisuju članovi nadzornog odbora emitenta Zatvoreno dioničko društvo „OZON“ Proizvodno, uslužno i prometno društvo Travnik;
 • Rješenje kojim se u Registar emitenata upisuju članovi nadzornog odbora emitenta „BINAS“ Dioničko društvo Bugojno;
 • Rješenje kojim se u Registar emitenata upisuju članovi nadzornog odbora emitenta "BAGS ENERGOTEHNIKA" Dioničko društvo, Vogošća, Sarajevo;
 • Rješenje kojim se u Registar emitenata upisuje član nadzornog odbora emitenta JAVNO PREDUZEĆE ZA VODOPRIVREDNU DJELATNOST "SPREČA" d.d. Tuzla;
 • Rješenje kojim se u Registar emitenata upisuju članovi nadzornog odbora emitenta ENERGOINVEST d.d. – Sarajevo;
 • Rješenje kojim se u Registar emitenata upisuju članovi nadzornog odbora emitenta Trgovinsko preduzeće „NOVA TRGOVINA“ d.d Žepče;
 • Rješenje kojim se u Registar emitenata upisuju članovi nadzornog odbora emitenta Javno preduzeće "9. Septembar" d.d. za uklanjanje otpadnih voda, odvoz smeća i slične djelatnosti Srebrenik;
 • Rješenje kojim se u Registar emitenata upisuju članovi nadzornog odbora emitenta Hotelsko-ugostiteljsko-turističko dioničko društvo „ADUNA“ Bihać;
 • Rješenje kojim se odobrava objavljivanje izmjene ponude za preuzimanje društva ,,PLIN SARAJEVO“ dioničko društvo za proizvodnju, promet i distribuciju tehničkih plinova i inženjering Sarajevo (ciljno društvo) društvu Messer Hungarogaz Budapest, Hungary (ponudilac) sa svim elementima koji su navedeni u izmjeni ponude;
 • Rješenje kojim se odobrava upis povećanja osnovnog kapitala Raiffeisen Invest Društvo za upravljanje fondovima d.d. Sarajevo u Registru fondova kao sastavnom dijelu Registra emitenata iz vlastitih sredstava, fonda rezervi;
 • Rješenje kojim se utvrđuje da je po ponudi za preuzimanje društva „Dobojputevi“ Dioničko društvo Doboj Jug (ciljno društvo), odobrenoj rješenjem Komisije br. 04/1-19-139/20 od 10.2.2022. godine društvu „CESTOTEHNIK“ d.o.o. Tuzla, bilo 17 osoba koje su prihvatile ponudu u iznosu 17.691 dionica što predstavlja 4,83950% od ukupnog broja dionica s pravom glasa ciljnog društva.
Dokument
Zapisnik sa 20. sjednice Komisije Preuzimanje download