Komisija za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine na 21. sjednici održanoj 31.3.2022. godine, postupajući u okviru svojih nadležnosti, usvojila je sljedeće:

  • Rješenje kojim se odbija zahtjev emitenta Sarajevska berza-burza vrijednosnih papira d.d. Sarajevo za upis Mirsada Škaljića u Registar emitenata;
  • Rješenje kojim se izdaje prethodna saglasnost na izmjene Statuta Zatvorenog investicijskog fonda sa javnom ponudom „CROBIH FOND“ d.d. Mostar shodno Odluci Nadzornog odbora Zatvorenog investicijskog fonda sa javnom ponudom „CROBIH FOND“ d.d. Mostar i Odluci Nadzornog odbora Zatvorenog investicijskog fonda sa javnom ponudom „CROBIH FOND“ d.d. Mostar;
  • Rješenje kojim se iz Registra emitenata briše emitent "DOBRINJA" d.d. za promet robe na malo i veliko, Sarajevo upisan po rješenju Komisije broj: 03-19-404/01 od 10.01.2002. godine pod registarskim brojem: 01-211-433;
  • Rješenje kojim se Registar emitenata upisuju se članovi nadzornog odbora emitenta JAVNO PREDUZEĆE ZA VODOPRIVREDNU DJELATNOST "SPREČA" d.d. Tuzla;
  • Rješenje kojim se izdaje prethodna saglasnost na izmjene i dopune Statuta Zatvorenog investicijskog fonda sa javnom ponudom „BONUS“ d.d. Sarajevo shodno Prijedlogu Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Zatvorenog investicijskog fonda sa javnom ponudom „BONUS“ d.d. Sarajevo;
  • Rješenje kojim se izdaje prethodna saglasnost na izmjene i dopune Statuta Zatvorenog investicijskog fonda sa javnom ponudom „NAPRIJED“ d.d. Sarajevo shodno Prijedlogu Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Zatvorenog investicijskog fonda sa javnom ponudom „NAPRIJED“ d.d. Sarajevo;
  • Rješenje kojim se izdaje prethodna saglasnost
  • Rješenje kojim se utvrđuje da su po ponudi za preuzimanje društva Dioničko društvo DISTRIBUTIVNI CENTAR „GRADAČAC“ Gradačac (ciljno društvo), odobrenoj rješenjem Komisije br. 04/1-19-68/21 od 17.2.2022. godine, Tomi Šimiću iz Gradačca (ponudilac) u zajedničkom djelovanju sa Lidijom Šimić iz Gradačca, bile 2 (dvije) osobe koje su prihvatile ponudu u iznosu 2.012 dionica što predstavlja 1,8976% od ukupnog broja dionica s pravom glasa ciljnog društva.
Dokument
Zapisnik sa 21. sjednice Komisije Preuzimanje download