Komisija za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine na 22. sjednici održanoj 6.4.2022. godine, postupajući u okviru svojih nadležnosti, usvojila je sljedeće:

  • Rješenje kojim se u Registar emitenata upisuju članovi nadzornog odbora emitenta Dioničko društvo Solana Tuzla;
  • Rješenje kojim se iz Registra emitenata briše se emitent "SIPOREX" d.d. Tuzla upisan po rješenju Komisije broj: 03-19-291/02 od 16.7.2002. godine pod registarskim brojem upisa: 01-413-728;
  • Rješenje kojim se odobrava upis povećanja osnovnog kapitala iz vlastitih sredstava emitentu "PRETIS" Društvo za proizvodnju i promet proizvoda sa posebnom namjenom d.d. Vogošća u registru kod Komisije, povećanjem nominalne vrijednosti dionica, s tim da broj od 4.253.444 emitovanih dionica ostaje nepromijenjen;
  • Rješenje kojim se utvrđuje se da po ponudi za preuzimanje društva Dioničko društvo za proizvodnju i prodaju mlinskih i pekarskih proizvoda „Mlin i Pekara“ d.d. Ljubače – Tuzla (ciljno društvo), odobrenoj rješenjem Komisije, br. 04/1-19-10/20 od 24.2.2022. godine, društvu „AS HOLDING“ d.o.o., Jelah, Tešanj (ponudilac) u zajedničkom djelovanju sa društvom AS d.o.o. Jelah-Tešanj, Društvo za proizvodnju, trgovinu i transport, Jelah, Tešanj, nije bilo osoba koje su prihvatile ponudu za preuzimanje, te da ponudilac ima uslove za korištenje prava prijenosa manjinskih dioničara po osnovu čl. 45. st. (1). Zakona o preuzimanju dioničkih društava.
Dokument
Zapisnik sa 22. sjednice Komisije Preuzimanje download