Komisija za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine na 23. sjednici održanoj 11.4.2022. godine, postupajući u okviru svojih nadležnosti, usvojila je sljedeće:

  • Usvaja se rješenje kojim se ponuda za preuzimanje društva RUDNICI GIPSA z.d.d. Donji Vakuf proglašava nevažećom;
  • Usvaja se rješenje kojim se utvrđuje da je po ponudi za preuzimanje društva “CENTROTRANS-TRANZIT” dioničko društvo za prevoz i pretovar robe, remont i servis vozila, Sarajevo (ciljno društvo), odobrenoj rješenjem Komisije br. 04/3-19-162/21 od 24.2.2022. godine, društvu “INDEX” d.o.o. za poslovanje, usluge i trgovinu Gračanica (ponudilac), bila 1 (jedna) osoba koja je prihvatila ponudu u iznosu 5 dionica što predstavlja 0,0088% od ukupnog broja dionica s pravom glasa ciljnog društva, te da ponudilac ima uslove za korištenje prava prijenosa manjinskih dioničara po osnovu člana 45. (1) Zakona o preuzimanju dioničkih društava.
Dokument
Zapisnik sa 23. sjednice Komisije Preuzimanje download