Komisija za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine na 25. sjednici održanoj 20.4.2022. godine, postupajući u okviru svojih nadležnosti, usvojila je sljedeće:

  • Rješenje kojim se u Registar emitenata upisuju članovi nadzornog odbora emitenta „Centrotrans-Sarajevski transport i trgovina“ Dioničko društvo Sarajevo;
  • Rješenje kojim se u Registar emitenata upisuje 27.193 vlastitih dionica nominalne vrijednosti 100,00 KM, uz istovremeno brisanje 27.193 dionica zaposlenih, po prijavi emitenta Bosnalijek farmaceutska i hemijska industrija, dioničko društvo;
  • Rješenje kojim se u Registar emitenata upisuje se član nadzornog odbora emitenta Dioničko društvo "CESTE" Mostar;
  • Rješenje kojim se u Registar emitenata upisuju članovi nadzornog odbora emitenta Dioničko društvo za međunarodnu i unutrašnju špediciju i uskladištenje robe „INTERŠPED TUZLA“ Tuzla;
  • Rješenje kojim se u Registar emitenata upisuje promjena člana nadzornog odbora emitenta ProCredit Bank d.d. Sarajevo;
  • Rješenje kojim se u Registar emitenata upisuju članovi nadzornog odbora emitenta „SVJETLOST-SARS“ izdavaštvo i promet d.d. Sarajevo;
  • Rješenje kojim se u Registar emitenata upisuje promjena članova nadzornog odbora emitenta Željezara "ILIJAŠ" d.d. Ilijaš;
  • Nacrt Pravilnika o utvrđivanju vrijednosti imovine investicijskog fonda i obračunu neto vrijednosti imovine investicijskog fonda i prijedlog obrađivača da se isti dostavi DUF-ovima i bankama depozitarima fondova radi dostavljanja komentara i/ili prijedloga;
  • Rješenje kojim se ukida Rješenje o obustavljanju dozvole za obavljanje brokerskih poslova u prometu vrijednosnim papirima i dozvole za obavljanje dilerskih poslova broj 04/2-19-94/22 od 14.4.2022. godine izdano društvu AW Broker d.o.o.
Dokument
Zapisnik sa 25. sjednice Komisije Preuzimanje download