Komisija za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine na 27. sjednici održanoj 28.4.2022. godine, postupajući u okviru svojih nadležnosti, usvojila je sljedeće:

  • Rješenje kojim se u Registar emitenata upisuje 14.310 dionica zaposlenih uz istovremeno brisanje 14.310 vlastitih dionica, nominalne vrijednosti 10,00 KM, po prijavi emitenta Bosnalijek farmaceutska i hemijska industrija, dioničko društvo;
  • Rješenje kojim se u Registar emitenata upisuju se članovi nadzornog odbora emitenta Dioničko društvo "CESTE" Mostar;
  • Rješenje kojim se odbija zahtjev emitenta ZATVORENO DIONIČKO DRUŠTVO „BORAC“ EXPORT/IMPORT Međunarodna i unutarnja trgovina i špedicija Travnik za upis članova nadzornog odbora u Registar emitenata i kojim se nalaže emitentu da, u skladu sa članom 232. stav 1. tačka a), stav 4. i stav 5. Zakona o privrednim društvima, sazove i održi skupštinu društva, te izvrši izbor i imenovanje članova nadzornog odbora;
  • Rješenje kojim se odobrava društvu DIONIČKO DRUŠTVO EKONOMSKI INSTITUT TUZLA promjena oblika, iz dioničkog društva u društvo sa ograničenom odgovornošću;
  • Rješenje kojim se u Registar emitenata upisuju članovi nadzornog odbora emitenta "CENTROTRANS-TRANZIT" dioničko društvo za prevoz i pretovar robe, remont i servis vozila, Sarajevo;
  • Rješenje kojim se u Registar emitenata upisuje promjena člana nadzornog odbora emitenta Addiko Bank d.d. Sarajevo;
  • Rješenje kojim se ODBIJA zahtjev emitenta DIONIČKO DRUŠTVO RUDNIK SOLI „TUZLA“ TUZLA za upis nadzornog odbora;
  • Rješenje kojim se izdaje saglasnost na distribuiranje promotivnih informacija za Raiffeisen CASH Otvoreni investicijski fond sa javnom ponudom, Raiffeisen BALANCE Otvoreni investicijski fond sa javnom ponudom i Raiffeisen EURO BOND Otvoreni investicijski fond sa javnom ponudom, u skladu sa Zahtjevom za izdavanje promotivnih informacija, Raiffeisen INVEST Društva za upravljanje fondovima d.d. Sarajevo, broj: 481/22 od 13.4.2022. godine;
  • Izvještaj o radu Komisije za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu.
Dokument
Zapisnik sa 27. sjednice Komisije Preuzimanje download