Komisija za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine na 28. sjednici održanoj 4.5.2022. godine, postupajući u okviru svojih nadležnosti, usvojila je sljedeće:

  • Rješenje kojim se utvrđuje da je po ponudi za preuzimanje društva ,,PLIN SARAJEVO“ dioničko društvo za proizvodnju, promet i distribuciju tehničkih plinova i inženjering Sarajevo (ciljno društvo), odobrenoj rješenjem Komisije br. 04/1-19-184/17 od 24.2.2022. godine i br. 04/1-19-184/17-2 od 24.3.2022. godine, društvu Messer Hungarogaz Budapest, Hungary (ponudilac), bilo 11 osoba koje su prihvatile ponudu u iznosu 6.407 dionica što predstavlja 1,1791% od ukupnog broja dionica s pravom glasa ciljnog društva.
Dokument
Zapisnik sa 28. sjednice Komisije Preuzimanje download