Komisija za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine na 29. sjednici održanoj 12.5.2022. godine, postupajući u okviru svojih nadležnosti, usvojila je sljedeće:

  • Rješenje kojim se, kao neosnovan, odbija zahtjev od 17.3.2022. godine, za upis članova nadzornog odbora emitenta Bosnalijek, farmaceutska i hemijska industrija, dioničko društvo u Registar emitenata u sastavu: Madžid Avdagić, Vedran Eterović, Nina Bijedić Mujanović, Mehmed Kadušić i Rijad Hasić, kao i prijedlog da se ovo rješenje dostavi Tužilaštvu BiH, imajući u vidu sve okolnosti vezane za predmetnu skupštinu.
  • Rješenje kojim se u registar emitenata upisuju članovi nadzornog odbora emitenta Dioničko društvo „CESTE“ Mostar;
  • Rješenje kojim se u registar emitenata upisuje promjena članova nadzornog odbora emitenta „Hercegovina-auto“ Export-import d.d. Mostar;
  • Rješenje kojim se odbija zahtjev emitenta DIONIČKO DRUŠTVO RUDNIK SOLI „TUZLA“ TUZLA za upis članova nadzornog odbora u Registar emitenata;
  • Radna verzija Zakona o jedinstvenom sistemu za multilateralne kompenzacije i cesije, koja će se uputiti Federalnom ministarstvu finansija/financija;
  • Nacrt Pravilnika o strukturi i sadržaju izvještaja investicijskog fonda, društva za upravljanje i banke depozitara investicijskog fonda;
  • Rješenje kojim se izdaje prethodna saglasnost na izmjene i dopune Statuta Zatvorenog investicijskog fonda sa javnom ponudom „PROF-PLUS“ d.d. Sarajevo;
  • Rješenje kojim se odbija izdati prethodna saglasnost Antunu Luburiću iz Mostara za članstvo u nadzornom odboru ZIF-a s javnom ponudom „HERBOS FOND“ d.d. Tuzla;
  • Rješenje kojim se izdaje prethodna saglasnost Aliji Buliću iz Fojnice za obavljanje funkcije direktora ZIF-a s javnom ponudom „BONUS“ d.d. Sarajevo;
  • Rješenje kojim se daje saglasnost na Pravila poslovanja u poslovima s vrijednosnim papirima društvu Bosna Bank International d.d. Sarajevo.