Komisija za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine na 3. sjednici održanoj 21.10.2021. godine, postupajući u okviru svojih nadležnosti:

 • Usvojila je rješenje kojim se u Registru emitenata kod Komisije upisuje promjena člana nadzornog odbora emitenta Raiffeisen BANK dioničarsko društvo Bosna i Hercegovina;
 • Usvojila je rješenje kojim se u Registru emitenata kod Komisije upisuje nadzorni odbor emitenta Addiko Bank d.d. Sarajevo;
 • Usvojila je rješenje kojim se u Registru emitenata kod Komisije upisuje promjena člana nadzornog odbora emitenta Sparkasse Bank dd Bosna i Hercegovina;
 • Usvojila je rješenje kojim se u Registru emitenata kod Komisije upisuje nadzorni odbor emitenta „BOSNA REOSIGURANJE“ dioničko društvo Sarajevo;
 • Usvojila je rješenje kojim se odbija zahtjev za odobrenje smanjenja osnovnog kapitala JAVNO PREDUZEĆE „KOMUNALAC“ d.d. Gradačac kao neosnovan;
 • Usvojila je rješenje kojim se u Registru emitenata kod Komisije upisuje promjena članova nadzornog odbora emitenta UNIQA Osiguranje dioničarsko društvo Sarajevo;
 • Usvojila je zaključak kojim se odbacuje zahtjev po prijavi emitenta UNIS "GINEX" d.d. za proizvodnju i promet hemikalija, pripalnih i inicirajućih sredstava Goražde u predmetu brisanja Kolić Kadrije sa mjesta člana nadzornog odbora u Registru emitenata kod Komisije;
 • Usvojila je rješenje kojim se u Registru emitenata kod Komisije upisuje promjena članova nadzornog odbora emitenta Javno preduzeće Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. – Sarajevo;
 • Usvojila je rješenje kojim se u Registru emitenata kod Komisije upisuje promjena članova nadzornog odbora emitenta Javno poduzeće Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar;
 • Usvojila je rješenje kojim se odobrava upis povećanja osnovnog kapitala iz vlastitih sredstava emitentu Privredno društvo „Igman“ d.d. Konjic u Registru emitenata kod Komisije;
 • Usvojila je rješenje kojim se u Registru emitenata kod Komisije upisuje promjena člana nadzornog odbora emitenta INTESA SANPAOLO BANKA d.d. Bosna i Hercegovina;
 • Usvojila je rješenje kojim se u Registru emitenata kod Komisije upisuje promjena članova nadzornog odbora emitenta DIONIČKO DRUŠTVO ZA OSIGURANJE "CAMELIJA" BIHAĆ;
 • Usvaja se rješenje kojim se odbija zahtjev emitenta "INSTITUT ZA INFORMACIONE TEHNOLOGIJE" D.D. SARAJEVO za upis članova nadzornog odbora društva;
 • Usvojila je rješenje kojim se u Registru emitenata kod Komisije upisuje nadzorni odbor emitenta DIONIČKO DRUŠTVO RUDNIK SOLI „TUZLA“ TUZLA;
 • Usvojila je rješenje kojim se u Registru emitenata kod Komisije upisuje nadzorni odbor emitenta „PRETIS“ Društvo za proizvodnju i promet proizvoda sa posebnom namjenom d.d. Vogošća ;
 • Usvojila je rješenje kojim se u Registru emitenata kod Komisije upisuje nadzorni odbor emitenta CENTRAL OSIGURANJE dioničko društvo;
 • Usvojila je rješenje kojim se odbija zahtjev emitenta „TVORNICA ELEKTRO OPREME“ dioničko društvo za proizvodnju i promet elektro opreme d.d. Sarajevo za upis nadzornog odbora u Registar emitenata kod Komisije;
 • Usvojila je rješenje kojim se u Registru emitenata kod Komisije upisuje nadzorni odbor emitenta Magros-metal d.d. za trgovinu, proizvodnju i usluge;
 • Usvojila je rješenje kojim se u Registar emitenata kod Komisije upisuje nadzorni odbor emitenta Feroelektro d.d. za unutrašnju i vanjsku trgovinu, Sarajevo;
 • Usvojila je rješenje kojim se u Registar emitenata kod Komisije upisuje nadzorni odbor emitenta ENERGOINVEST d.d. Sarajevo;
 • Usvojila je rješenje kojim se u Registar emitenata kod Komisije upisuje nadzorni odbor društva GP „ŽGP“ Dioničko društvo Sarajevo;
 • Usvojila je zaključak kojim se obustavlja postupak kod Komisije za vrijednosne papire Federacije BiH pokrenut po zahtjevu emitenta Konjictrans d.d. Konjic za odobrenje promjene organizacijskog oblika društva, zbog odustanka stranke od predmetnog zahtjeva;
 • Usvojila je rješenje kojim se odbija zahtjev emitenta Izdavačko preduzeće „SVJETLOST“ Dioničko društvo Sarajevo za upis nadzornog odbora u Registar emitenata kod Komisije;
 • Usvojila je rješenje kojim se u Registar emitenata kod Komisije upisuje nadzorni odbor emitenta PETROLINVEST d.d. za inženjering, projektovanje i izgradnju industrijskih objekata Sarajevo;
 • Usvojila je rješenje kojim se daje saglasnost na izmjenu Pravilnika o sistemu interne kontrole u poslovanju sa vrijednosnim papirima društvu Sberbank BH d.d. Sarajevo;
 • Usvojila je rješenje kojim se daje saglasnost na imenovanje Almira Gredića iz Sarajeva za osobu koja će rukovoditi poslovima sa vrijednosnim papirima u društvu UniCredit Bank d.d.;
 • Usvojila je Zaključak kojim se obustavlja postupak po zahtjevu VGT Broker d.o.o. Visoko za davanje saglasnosti na Oduku o tarifi naknada, zbog odustanka stranke od zahtjeva;
 • Usvojila je rješenje kojim se daje saglasnost Jasminu Muminoviću za članstvo u nadzornom odboru „NAPRIJED INVEST“ društva za upravljanje fondovima;
 • Usvojila je rješenje kojim se daje prethodna saglasnost DamiruSokoloviću članstvo u nadzornom odboru „NAPRIJED INVEST“ Društva za upravljanje fondovima d.o.o. Sarajevo;
 • Usvojila je rješenje kojim se daje prethodna saglasnost Hamdiji Velagiću za obavljanje funkcije direktora Zatvorenog investicijskog fonda sa javnom ponudom „FORTUNA FOND“ d.d.;
 • Mirzetu Ribiću, Goranu Kahvedžiću i Dijani Varkašević za članstvo u nadzornom odboru zatvorenog investicijskog fonda sa javnom ponudom CROBIH FOND d.d. Mostar;
 • Usvojila je rješenje kojim se daje prethodna saglasnost Azri Babović za članstvo u nadzornom odboru LILIUM ASSET MANAGEMENT Društva za upravljanje investicijskim fondovima d.o.o. Sarajevo;
 • Usvojila je rješenje kojim se daju prethodne saglasnosti Edinu Hrnjici i Andreei Achim za članstvo u nadzornom odboru RAIFFEISEN INVEST Društva za upravljanje fondovima d.d. Sarajevo;
 • Usvojila je rješenje kojim se daje prethodna saglasnost Andreju Peteku, Hasanu Deliću i Sašu Ivanoviću za članstvo u nadzornom odboru Društva za upravljanje investicijskim fondovima „PROF-IN“ d.o.o. Sarajevo.
 • Usvojila je rješenje kojim se daje prethodna saglasnost Selmi Tataragić za članstvo u nadzornom odboru Društva za upravljanje fondovima „ŠIB-AR INVEST“ d.d. Sarajevo;
 • Usvojila je rješenje kojim se daje prethodna saglasnost Vedadu Selimbegoviću i Eldinu Brčaninoviću za članstvo u nadzornom odboru Društva za upravljanje fondovima „EURO - INVESTMENT“ d.d. Tuzla;
 • Usvojila je rješenje kojim se daje prethodna suglasnost Fejsalu Hrustanoviću, Aliji Buliću i Nermani Hadžić – Farkaš za članstvo u nadzornom odboru Zatvorenog investicijskog fonda sa javnom ponudom „BONUS“ d.d. Sarajevo;
 • Usvojila je rješenje kojim se daje prethodna saglasnost Razi Bajramović za obavljanje funkcije direktora Društva za upravljanje fondovima „EURO-INVESTMENT“ d.d. Tuzla;
 • Usvojila je rješenje kojim se odbija zahtjev za davanje prethodne saglasnosti Amili Papić za članstvo u nadzornom odboru Zatvorenog investicijskog fonda sa javnom ponudom „MI-GROUP“ D.D. Sarajevo.
Dokument
Zapisnik sa 3. sjednice Komisije Preuzimanje download