Komisija za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine na 30. sjednici održanoj 19.5.2022. godine, postupajući u okviru svojih nadležnosti, usvojila je sljedeće:

  • Rješenje kojim se Registar emitenata upisuje 8.429 vlastitih dionica nominalne vrijednosti 10,00 KM, uz istovremeno brisanje 8.429 dionica zaposlenih, po prijavi emitenta Bosnalijek, farmaceutska i hemijska industrija, dioničko društvo;
  • Rješenje kojim se u registar fondova upisuje promjena dva člana Nadzornog odbora Zatvorenog investicijskog fonda sa javnom ponudom „BONUS“ d.d. Sarajevo;
  • Rješenje kojim se daje saglasnost na objavljivanje promotivnih informacija za Triglav Globalni dionički otvoreni investicijski fond sa javnom ponudom i Triglav Obveznički otvoreni investicijski fond sa javnom ponudom, u skladu sa Zahtjevom za odobrenje promotivnih informacija, Triglav Fondovi društvo za upravljanje fondovima d.o.o. Sarajevo, broj: 284/22 od 5.5.2022. godine;
  • Rješenje kojim se u Registar emitenata upisuju članovi nadzornog odbora emitenta „RUDNICI GIPSA“ Dioničko društvo Donji Vakuf;
  • Rješenje kojim se odbija zahtjev emitenta DIONIČKO DRUŠTVO RUDNIK SOLI „TUZLA“ TUZLA za upis nadzornog odbora u Registar emitenata;
  • Rješenje kojim se u Registar emitenata upisuju članovi nadzornog odbora emitenta Dioničko društvo Sarajevoputevi Sarajevo;
  • Rješenje kojim se u Registar emitenata upisuju se članovi nadzornog odbora emitenta Pivara Tuzla d.d. Tuzla;
  • Rješenje kojim se u Registar emitenata upisuju se članovi nadzornog odbora emitenta BNT-Tvornica mašina i hidraulike, otvoreno Dioničko društvo Novi Travnik.
Dokument
Zapisnik sa 30. sjednice Komisije Preuzimanje download