Komisija za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine na 31. sjednici održanoj 26.5.2022. godine, postupajući u okviru svojih nadležnosti, usvojila je sljedeće:

 • Rješenje kojim se u Registar emitenata upisuju članovi nadzornog odbora emitenta Dioničko društvo "ANGROSIROVINA" Tuzla;
 • Rješenje kojim se u Registar emitenata upisuju članovi nadzornog odbora emitenta Izdavačko preduzeće "SVJETLOST" Dioničko društvo Sarajevo;
 • Rješenje kojim se Registar emitenata upisuju članovi nadzornog odbora emitenta Dioničko društvo "METALOTEHNA" Tuzla;
 • Rješenje kojim se odbija zahtjev emitenta DIONIČKO DRUŠTVO RUDNIK SOLI „TUZLA“ TUZLA za upis nadzornog odbora u Registar emitenata kod Komisije;
 • Rješenje kojim se u Registar emitenata upisuje član nadzornog odbora emitenta Javno poduzeće „Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne“ dioničko društvo Mostar;
 • Rješenje kojim se u Registar emitenata upisuju članovi nadzornog odbora emitenta „ŠUMAPROJEKT“ dioničko društvo za projektovanje i inžinjering u drvnoj industriji, Sarajevo;
 • Rješenje kojim se u Registar emitenata upisuje promjena člana nadzornog odbora emitenta Alpina FOGS d.d. Sarajevo;
 • Rješenje kojim se u Registar emitenata upisuje promjena člana nadzornog odbora emitenta INTEREUROPA RTC, Međunarodna špedicija, skladištenje, pretovar i transport d.d. Sarajevo;
 • Rješenje kojim se izdaje prethodna saglasnost Damiru Dinareviću iz Sarajeva za obavljanje funkcije izvršnog direktora Društva za upravljanje fondovima „ABDS“ d.o.o. Sarajevo;
 • Rješenje kojim se Dženanu (Juso) Prevljaku izdaje dozvola za obavljanje poslova investicijskog savjetnika/investicijskog menadžera u prometu vrijednosnim papirima;
 • Rješenje kojim se odbija zahtjev za odobravanje objavljivanja ponude za preuzimanje Izdavačko export-import društvo „SARAJEVO-PUBLISHING“ d.d. Sarajevo, Obala Kulina Bana 4, Sarajevo, podnositelju zahtjeva Miri Tikvić iz Zagreba;
 • Rješenje kojim se odobrava objavljivanje ponude za preuzimanje društva "ZRAK-OPTOMEHANIKA" d.d. za lijevanje lakih (obojenih) metala i mehaničku obradu metala, Kiseljak (ciljno društvo), osobi Bojo Danijel iz Kiseljaka (ponuditelj) sa svim elementima ponude osim u dijelu koji glasi „Ponuditelj će nakon okončanja ponude za preuzimanje koristiti pravo prijenosa manjinskih dioničara u roku od 3 (tri) mjeseca od isteka roka trajanja ponude za preuzimanje ako nakon ponude za preuzimanje bude držao najmanje 95% dionica s pravom glasa ciljnog društva“;
 • Pravilnik o načinu obavljanja nadzora na tržištu vrijednosnih papira.
Dokument
Zapisnik sa 31. sjednice Komisije Preuzimanje download