Komisija za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine na 33. sjednici održanoj 9.6.2022. godine, postupajući u okviru svojih nadležnosti, usvojila je sljedeće:

  • Rješenje kojim se u Registar emitenata upisuje promjena člana nadzornog odbora emitenta INTESA SANPAOLO BANKA d.d. Bosna i Hercegovina;
  • Rješenje kojim se u Registar emitenata upisuju članovi nadzornog odbora emitenta UNIQA osiguranje dioničko društvo Sarajevo;
  • Rješenje kojim se u Registar emitenata upisuje se promjena člana nadzornog odbora emitenta Dioničko društvo sa potpunom odgovornošću "NATRON" Maglaj;
  • Rješenje kojim se izdaje prethodna saglasnost Emini Imamović iz Sarajeva za članstvo u nadzornom odboru Zatvorenog investicionog fonda sa javnom ponudom “MI-GROUP” d.d. Sarajevo;
  • Rješenje rješenje kojim se izdaje prethodna saglasnost Tomažu Kuntariču iz Brezovica pri Ljubljani – Republika Slovenija i Bakiru Pilavu iz Sarajeva za članstvo u nadzornom odboru Triglav Fondovi društva za upravljanje investicijskim fondovima d.o.o. Sarajevo;
  • Rješenje kojim se izdaje prethodna saglasnost Šemsudinu Džeku iz Sarajeva, Maidi Tatar iz Ilijaša i Emiri Hadžić iz Sarajeva za članstvo u nadzornom odboru Zatvorenog investicionog fonda sa javnom ponudom „BOSFIN” d.d. Sarajevo;
  • Rješenje kojim se odobrava objavljivanje ponude za preuzimanje društva „INSTITUT ZA INFORMACIONE TEHNOLOGIJE“ d.d. Sarajevo (ciljno društvo) društvu „BINGO“ d.o.o. export-import Tuzla (ponudilac) sa svim elementima ponude.
Dokument
Zapisnik sa 33. sjednice Komisije Preuzimanje download