Komisija za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine na hitnoj 34. sjednici održanoj 28.6.2022. godine, postupajući u okviru svojih nadležnosti, usvojila je sljedeće:

  • Rješenje kojim se izdaje prethodna saglasnost Seadu Dizdareviću, Nerminu Jakuboviću i Muruveti Marušić Klepić za članstvo u nadzornom odboru Zatvorenog investicijskog fonda sa javnom ponudom “PROF-PLUS“ d.d. Sarajevo;
  • Rješenje kojim se daje suglasnost na Pravila poslovanja sa vrijednosnim papirima po zahtjevu društva ASA banka d.d. Sarajevo;
  • Rješenje kojim se odobrava objavljivanje ponude za preuzimanje društva Dioničko društvo za kinematografsku djelatnost „FORUM“ d.d. Sarajevo - u stečaju (ciljno društvo), pravnom licu Društvo za export-import, trgovinu, proizvodnju i usluge „PENNY PLUS“ d.o.o. Sarajevo, sa svim elementima ponude;
  • Rješenje kojim se odobrava objavljivanje ponude za preuzimanje društva „Bristol“ d.d. Mješovito hotelsko turističko i trgovinsko preduzeće Sarajevo (ciljno društvo) društvu AL-SHIDDI TRADING CO. LTD. (ponudilac) sa svim elementima ponude.
Dokument
Zapisnik sa hitne 34. sjednice Komisije Preuzimanje download