Komisija za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine na 35. sjednici održanoj 7.7.2022. godine, postupajući u okviru svojih nadležnosti, usvojila je sljedeće:

 • Rješenje kojim se u Registar emitenata upisuje promjena člana nadzornog odbora emitenta "BIHAĆKA PIVOVARA" dioničko društvo Bihać
 • Rješenje kojim se u Registar emitenata upisuje promjena člana nadzornog odbora emitenta Dioničko društvo za izvođenje instalacionih radova "Termotehnika" Tuzla
 • Pravilnik o uslovima za obavljanje revizije finansijskih izvještaja investicijskih fondova i društava za upravljanje fondovima
 • Rješenje kojim se izdaje prethodna saglasnost na izmjene i dopune Prospekta Raiffeisen CASH otvorenog investicijskog fonda sa javnom ponudom
 • Rješenje kojim se izdaje prethodna saglasnost na izmjene i dopune Prospekta Raiffeisen BALANCE otvorenog investicijskog fonda sa javnom ponudom
 • Rješenje kojim se izdaje prethodna saglasnost na izmjene i dopune Statuta Raiffeisen BALANCE otvorenog investicijskog fonda sa javnom ponudom
 • Rješenje kojim se izdaje prethodna saglasnost na izmjene i dopune Statuta Raiffeisen CASH otvorenog investicijskog fonda sa javnom ponudom
 • Rješenje kojim se izdaje prethodna saglasnost na izmjene i dopune Prospekta Raiffeisen EURO BOND otvorenog investicijskog fonda sa javnom ponudom
 • Rješenje kojim se izdaje prethodna saglasnost na izmjene i dopune Statuta Raiffeisen EURO BOND otvorenog investicijskog fonda sa javnom ponudom
 • Rješenje kojim se u registar fondova upisuje promjena člana Nadzornog odbora Zatvorenog investicionog fonda sa javnom ponudom „MI-GROUP“ d.d. Sarajevo, Emina Imamović umjesto Harisa Avdića
 • Rješenje kojim se UHY REVIDENT d.o.o. Mostar uvrštava na Listu revizorskih društava za pružanje usluge revizije finansijskih izvještaja investicijskih fondova, pod rednim brojem 5. Liste revizorskih društava za pružanje usluge revizije finansijskih izvještaja investicijskih fondova koja je prilog i sastavni dio rješenja
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke usluga održavanja sistema za upravljanje dokumentima i procesima
 • Rješenje kojim se u registar fondova upisuju članovi Nadzornog odbora Zatvorenog investicionog fonda sa javnom ponudom „BOSFIN“ d.d. Sarajevo, i to Šemsudin Džeko – predsjednik, Maida Tatar - član i Emira Hadžić – član
 • Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o Planu nabavki za 2022. godinu.
Dokument
Zapisnik sa 35. sjednice Komisije Preuzimanje download