Komisija za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine na 36. sjednici održanoj 14.7.2022. godine, postupajući u okviru svojih nadležnosti, usvojila je sljedeće:

 • Rješenje kojim se oduzima dozvola Društvu za upravljanje fondovima ŠIB-AR INVEST“ d.o.o. Sarajevo broj: 05/1-19-106/06 od 10.3.2006.godine, za upravljanje Zatvorenim investicijskim fondom sa javnom ponudom „BONUS“ d.d. Sarajevo
 • Rješenje kojim se u Registar emitenata upisuje se promjena člana nadzornog odbora emitenta Triglav Osiguranje dioničarsko društvo
 • Rješenje kojim se u Registru emitenata briše 21.922 vlastite dionice nominalne vrijednosti 100 KM, uz istovremeni upis 21.922 redovnih dionica, po prijavi emitenta ASA Banka dioničko društvo Sarajevo
 • Rješenje kojim se u Registar emitenata upisuju članovi nadzornog odbora emitenta Sparkasse Bank d.d. Bosna i Hercegovina
 • Rješenje kojim se u Registar emitenata upisuje promjena članova nadzornog odbora emitenta "Registar vrijednosnih papira u Federaciji Bosne i Hercegovine" Dioničko društvo Sarajevo
 • Rješenje kojim se u Registar emitenata upisuju članovi nadzornog odbora emitenta "ENERGETIKA" zatvoreno dioničko društvo Bugojno
 • Rješenje kojim se u Registar emitenata upisuju članovi nadzornog odbora emitenta DELMINIUM D.D. Tomislavgrad
 • Rješenje kojim se odobrava smanjenje osnovnog kapitala za iznos od 19.500,00 KM, povlačenjem 195 vlastitih dionica nominalne vrijednosti 100,00 KM, po zahtjevu emitenta BADECO ADRIA d.d. Sarajevo
 • Rješenje kojim se odobrava upis povećanja osnovnog kapitala iz vlastitih sredstava emitentu HERING d.d. za projektiranje i graditeljstvo Široki Brijeg u Registar emitenata, u iznosu od 3.000.137,84 KM, povećanjem nominalne vrijednosti dionica sa 367,68 KM na 514,76 KM po dionici, s tim da broj od 20.398 emitovanih dionica ostaje nepromijenjen
 • Rješenje kojim se u Registar emitenata upisuju članovi nadzornog odbora emitenta Prehrambena industrija „MLINPEK“ Otvoreno Dioničko društvo Bugojno
 • Rješenje kojim se u Registar emitenata upisuju članovi nadzornog odbora emitenta "SPRIND" Sarajevska prehrambena industrija d.d. Rajlovac-Sarajevo
 • Rješenje kojim se u Registar emitenata upisuje promjema člana nadzornog odbora emitenta Elektroremont d.d. Banovići
 • Rješenje kojim se u Registar emitenata upisuju članovi nadzornog odbora emitenta HERING d.d. za projektiranje i graditeljstvo Široki Brijeg
 • Rješenje kojim se odbija zahtjev emitenta „MEDIKOMERC“ Dioničarsko društvo za unutrašnju i spoljnu trgovinu medicinskim robama, Sarajevo za upis članova nadzornog odbora u Registar emitenata kod Komisije
 • Rješenje kojim se iz Registra emitenata briše emitent INA BH, trgovina naftnim derivatima i tekućim plinom, dioničarsko društvo Sarajevo
 • Rješenje kojim se u Registar emitenata upisuje promjena člana nadzornog odbora emitenta ZiraatBank BH d.d. 
Dokument
Zapisnik sa 36. sjednice Komisije Preuzimanje download