Komisija za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine na 37. sjednici održanoj 21.7.2022. godine, postupajući u okviru svojih nadležnosti, usvojila je sljedeće:

 • Rješenje kojim se u Registar emitenata upisuju članovi nadzornog odbora emitenta Željezara "ILIJAŠ" d.d. Ilijaš
 • Rješenje kojim se u Registar emitenata upisuje promjena člana nadzornog odbora emitenta Ugostiteljsko-turističko preduzeće "Čvrsnica" d.d. Jablanica
 • Rješenje kojim se u Registar emitenata upisuje promjena člana nadzornog odbora emitenta "Pobjeda" d.d. Tešanj, Fabrika pumpi i prečistača
 • Rješenje kojim se u Registar emitenata upisuju članovi nadzornog odbora emitenta "Bratstvo-Holding" zatvoreno dioničko društvo Novi Travnik
 • Rješenje kojim se u Registar emitenata upisuju članovi nadzornog odbora emitenta "BREGAVA" d.d. Čapljina
 • Rješenje kojim se odbija zahtjev emitenta Društvo za građevinarstvo i inženjering "RAD" dioničko društvo Konjic za odobrenje promjene oblika organizovanja društva, iz dioničkog društva u društvo sa ograničenom odgovornošću, kao neosnovan
 • Rješenje kojim se u Registar emitenata upisuju članovi nadzornog odbora emitenta „ŠTAMPARIJA FOJNICA“ otvoreno dioničko društvo Fojnica
 • Rješenje kojim se u Registar emitenata upisuju članovi nadzornog odbora emitenta ZATVORENO DIONIČKO DRUŠTVO „BORAC“ EXPORT/IMPORT Međunarodna i unutarnja trgovina i špedicija Travnik
 • Rješenje kojim se u Registar emitenata upisuju članovi nadzornog odbora emitenta "Bosanac" d.d. za proizvodnju, otkup i obrada duhana, Orašje
 • Rješenje kojim se u Registar emitenata upisuju članovi nadzornog odbora emitenta Javno preduzeće Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine, društvo sa ograničenom odgovornošću Mostar
 • Rješenje kojim se odobrava društvu "GORAŽDEPUTEVI" dioničarsko društvo Goražde promjena oblika, iz dioničkog društva u društvo sa ograničenom odgovornošću
 • Rješenje kojim se u Registar emitenata upisuje promjena člana nadzornog odbora emitenta Društvo za osiguranje "ASA OSIGURANJE" dioničarsko društvo Sarajevo
 • Rješenje kojim se daje saglasnost Josipi Arapović, rođeno Knezović, ul. Vukovarska 12, Mostar za sticanje kvalificiranog udjela u iznosu od 100% kapitala Društva za upravljanje fondovima SME INVEST d.o.o. Mostar
 • Rješenje kojim se izdaje prethodna saglasnost Rusmiru Pašiću iz Sarajeva za obavljanje funkcije izvršnog direktora Društva za upravljanje fondovima „BLAGO“ d.o.o. Sarajevo
 • Rješenje o uspješnosti preuzimanja društva "ZRAK-OPTOMEHANIKA" d.d. za lijevanje lakih (obojenih) metala i mehaničku obradu metala, Kiseljak
 • Rješenje o uspješnosti preuzimanja društva „INSTITUT ZA INFORMACIONE TEHNOLOGIJE“ d.d. Sarajevo
 • Rješenje kojim se u Registar fondova upisuju se članovi Nadzornog odbora Zatvorenog investicijskog fonda sa javnom ponudom „PROF-PLUS“ d.d. Sarajevo, i to Sead Dizdarević – predsjednik, Muruveta Marušić Klepić - član i Nermin Jakubović – član.
Dokument
Zapisnik sa 37. sjednice Komisije Preuzimanje download