Komisija za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine na 38. sjednici održanoj 28.7.2022. godine, postupajući u okviru svojih nadležnosti, usvojila je sljedeće:

 • Rješenje kojim se u Registar emitenata upisuju članovi nadzornog odbora emitenta "MANN+HUMMEL BA" Fabrika filtera dioničko društvo Tešanj; "MANN+HUMMEL BA“ Filter factory, Joint stock Company Tešanj
 • Rješenje kojim se u Registar emitenata upisuje povećanje osnovnog kapitala iz vlastitih sredstava po zahtjevu emitenta Privredno društvo „Igman“ d.d. Konjic u iznosu od 3.896.037,38 KM povećanjem nominalne vrijednosti dionice sa 163,27 na 170,00 KM
 • Rješenje kojim se u Registar emitenata upisuje smanjenje osnovnog kapitala za iznos od 2.233.774,65 KM smanjenjem nominalne vrijednosti dionica sa 82,00 KM na 31,55 KM, po zahtjevu emitenta JAVNO PREDUZEĆE „KOMUNALAC“ d.d. Gradačac
 • Rješenje kojim se u Registar emitenata upisuju članovi nadzornog odbora emitenta JAVNO PREDUZEĆE ZA VODOPRIVREDNU DJELATNOST "SPREČA" d.d. Tuzla
 • Rješenje kojim se u Registar emitenata upisuju članovi nadzornog odbora emitenta Dioničko društvo Sarajevoputevi Sarajevo
 • Rješenje kojim se odbija zahtjev emitenta „SUPER – NOVA“ dioničko društvo Mostar za upis članova nadzornog odbora u Registar emitenata
 • Rješenje kojim se odbija zahtjev emitenta Zatvoreno dioničko društvo „BRATSTVO“ d.d. Gornji Vakuf-Uskoplje za upis članova nadzornog odbora u Registar emitenata
 • Rješenje kojim se iz Registra emitenata briše emitent DIONIČKO DRUŠTVO EKONOMSKI INSTITUT TUZLA, upisan po Rješenju Komisije broj: 03-19-621/02 od 06.02.2003. godine, pod registarskim brojem: 01-530
 • Rješenje kojim se u Registar emitenata upisuje promjena člana nadzornog odbora emitenta Društvo za osiguranje "ASA OSIGURANJE" dioničarsko društvo Sarajevo
 • Rješenje kojim se u Registar emitenata upisuju članovi nadzornog odbora emitenta Zenička industrija mlijeka d.d. Zenica
 • Rješenje kojim se odbija odobravanje objavljivanja ponude za preuzimanje Robna kuća „TUZLANKA“ dioničko društvo Tuzla, Univerzitetska 16, Tuzla, podnosiocu zahtjeva Društvo sa ograničenom odgovornošću za spoljnu i unutrašnju trgovinu na veliko i malo „OMEGA“ Živinice, II krajiške 23, Živinice
 • Pravilnik o uslovima za obavljanje revizije finansijskih izvještaja investicijskih fondova i društava za upravljanje fondovima
 • Rješenje kojim se izdaje prethodna saglasnost Esadu Omeroviću iz Tuzle, za članstvo u nadzornom odboru Zatvorenog investicijskog fonda sa javnom ponudom „HERBOS FOND“ d.d. Tuzla, i kojim se odbija izdavanje prethodne saglasnosti Zoranu Bošnjaku iz Mostara za članstvo u nadzornom odboru Zatvorenog investicijskog fonda sa javnom ponudom „HERBOS FOND“ d.d. Tuzla.
Dokument
Zapisnik sa 38. sjednice Komisije Preuzimanje download