Komisija za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine na 4. sjednici održanoj 28.10.2021. godine, postupajući u okviru svojih nadležnosti:

 • Usvojila je rješenje kojim se odobrava zahtjev Registra vrijednosnih papira u Federaciji BiH d.d. Sarajevo vezano za odobravanje vršenja poslova omogućavanja fizičkim osobama vlasnicima vrijednosnih papira uvida u stanje osobnog računa;
 • Usvojila je rješenje kojim se u Registru emitenata kod Komisije upisuje promjena člananadzornog odbora emitenta ProCredit bank d.d. Sarajevo;
 • Usvojila je rješenje kojim se proglašava uspješnom emisija dionica zatvorenom ponudom emitenta ProCredit Bank d.d. Sarajevo i kojom se upisuje povećanje osnovnog kapitala u Registru emitenata kod Komisije;
 • Usvojila je rješenje kojim se odobrava emisija vrijednosnih papira putem zatvorene ponude i skraćeni prospekt, emitentu ProCredit Bank d.d. Sarajevo;
 • Usvojila je rješenje kojim se proglašava uspješnom emisija dionica zatvorenom ponudom emitenta UNION BANKA d.d. Sarajevo i kojom se upisuje povećanje osnovnog kapitala u Registru emitenata kod Komisije;
 • Usvojila je rješenje kojim se odbija zahtjev za podjelu društva Otvoreno dioničko društvo Trgovina „BORAC“ Travnik, razdvajanjem sa osnivanjem, kao neosnovan;
 • Usvojila je rješenje kojim se u Registar emitenata kod Komisije upisuje promjena članova nadzornog odbora emitenta JAVNO PREDUZEĆE ZA VODOPRIVREDNU DJELATNOST „SPREČA“ d.d. Tuzla;
 • Usvojila je rješenje kojim se briše emitent „EUROPA“ d.d. za hotelijerstvo i turizam Sarajevo iz Registra emitenata kod Komisije;
 • Usvojila je rješenje kojim se u Registar emitenata kod Komisije upisuju članovi nadzornog odbora emitenta „BH Telecom“ d.d. Sarajevo;
 • Usvojila je rješenje kojim se u Registar emitenata kod Komisije upisuje promjena člana nadzornog odbora emitenta Sberbank BH d.d. Sarajevo;
 • Usvojila je rješenje kojim se u Registar emitenata kod Komisije upisuje promjena člana nadzornog odbora emitenta Dioničko društvo „Standard Nekretnine“ Sarajevo;
 • Usvojila je rješenje kojim se u Registar emitenata kod Komisije upisuju članovi nadzornog odbora emitenta Privredno društvo „Igman“ d.d. Konjic;
 • Usvojila je rješenje kojim se u Registar emitenata kod Komisije upisuju članovi nadzornog odbora emitenta ZiraatBank BH d.d.;
 • Usvojila je rješenje kojim se u Registar emitenata kod Komisije upisuju članovi nadzornog odbora emitenta Trgovinsko poduzeće za promet na veliko i malo distributivni centar „Sarajevo d.d.;
 • Usvojila je rješenje kojim se u Registar emitenata kod Komisije upisuju članovi nadzornog odbora emitenta „ŽGP“ Dioničko društvo Sarajevo;
 • Usvojila je rješenje kojim se u Registar emitenata kod Komisije upisuju članovi nadzornog odbora emitenta DIONIČKO DRUŠTVO RUDNIK SOLI „TUZLA“ TUZLA;
 • Usvojila je rješenje kojim se izdaje prethodna saglasnost Danijelu Grubeši za obavljanje funkcije direktora Zatvorenog investicijskog fonda sa javnom ponudom „HERBOS FOND“ d.d. Tuzla, po zahtjevu Društa za upravljanje fondovima „EURO-INVESTMENT“ d.d. Tuzla;
 • Usvojila je rješenje kojim se izdaje prethodna saglasnost Edini Dizdar za obavljanje funkcije direktora Društva za upravljanje fondovima „ABDS“ d.o.o. Sarajevo;
 • Usvojila je zaključak kojim se obustavlja postupak kod Komisije pokrenut na zahtjev Društva za upravljanje fondovima „EURO-INVESTMENT“ d.d. Tuzla koji se odnosi na izdavanje prethodne saglasnosti Maji Hafizović za obavljanje funkcije direktora društva, zbog odustanka stranke od zahtjeva;
 • Usvojila je zaključak kojim se obustavlja postupak kod Komisije pokrenut na zahtjev Društva za upravljanje investicijskim fondovima „PROF-IN“ d.o.o. Sarajevo koji se odnosi na izdavanje prethodne saglasnosti za Senadi Smajić – Ermacora za obavljanje funkcije direktora društva i Ibrahimu Mehinoviću za obavljanje funkcije izvršnog direktora društva, a zbog odustanka stranke od zahtjeva;
 • Usvojila je rješenje kojim se izdaje prethodna saglasnost Ibrahimu Mehinoviću za obavljanje funkcije direktora Društva za upravljanje investicijskim fondovima „PROF-IN“ d.o.o. Sarajevo i kojom se izdaje prethodna saglasnost Senadi Smajić-Ermacora za obavljanje funkcije izvršnog direktora Društva za upravljanje investicijskim fondovima „PROF-IN“ d.o.o. Sarajevo;
 • Usvojila je rješenje kojim se izdaje prethodna saglasnost Sabahudinu Alađuzu iz Sarajeva za obavljanje funkcije direktora Zatvorenog investicijskog fonda sa javnom ponudom „MI GROUP“ d.d. Sarajevo.
Dokument
Zapisnik sa 4. sjednice Komisije Preuzimanje download