Komisija za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine na 40. sjednici održanoj 11.8.2022. godine, postupajući u okviru svojih nadležnosti, usvojila je sljedeće:

  • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga kreiranja sistema upravljanja sadržajem/web aplikacija za potrebe Komisije za vrijednosne papire Federacije BiH, putem konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda;
  • Rješenje kojim se odbija zahtjev emitenta DELMINIUM D.D. Tomislavgrad za odobrenje promjene oblika organizovanja društva, iz dioničkog društva u društvo sa ograničenom odgovornošću, kao neosnovan;
  • Rješenje kojim se Registar emitenata upisuju članovi nadzornog odbora emitenta Javno preduzeće za proizvodnju i promet toplotne energije "TOPLANA" dioničko društvo d.d. Tešanj;
  • Rješenje kojim se izdaje prethodna saglasnost Dženanu Prevljaku iz Sarajeva za obavljanje funkcije direktora Društva za upravljanje fondovima „BLAGO“ d.o.o. Sarajevo;
  • Rješenje kojim se u registar fondova upisuju se članovi nadzornog odbora Triglav fondovi društva za upravljanje investicijskim fondovima d.o.o. Sarajevo.
Dokument
Zapisnik sa 40. sjednice Komisije Preuzimanje download