Komisija za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine na hitnoj 41. sjednici održanoj 12.8.2022. godine, postupajući u okviru svojih nadležnosti, usvojila je sljedeće:

  • Informaciju o zaprimljenom Obavještenju Registra vrijednosnih papira u Federaciji Bosne i Hercegovine, dioničko društvo Sarajevo o sazivanju XXIX redovne skupštine dioničara Registra.
Dokument
Zapisnik sa hitne 41. sjednice Komisije Preuzimanje download