Komisija za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine na 42. sjednici održanoj 25.8.2022. godine, postupajući u okviru svojih nadležnosti, usvojila je sljedeće:

  • Rješenje kojim se odobrava se pripajanje zavisnog društva „NEKRETNINE MILJACKA“ dioničko društvo za poslovanje nekretninama, Sarajevo vladajućem društvu, društvu sljedniku: UNIPROMET društvo sa ograničenom odgovornošću za poslovanje nekretninama Sarajevo
  • Rješenje kojim se odobrava smanjenje osnovnog kapitala po zahtjevu emitenta "CENTROTRANS-TRANZIT" dioničko društvo za prevoz i pretovar robe, remont i servis vozila, Sarajevo
  • Rješenje kojim se u Registar emitenata upisuje promjena članova nadzornog odbora emitenta Javno preduzeće za proizvodnju i promet toplotne energije "TOPLANA" dioničko društvo d.d. Tešanj
  • Rješenje kojim se u Registar emitenata upisuju članovi nadzornog odbora emitenta "HIDRO-ELEKTRO-TERMO INSTALACIJE I GRAĐENJE“ dioničko društvo Sarajevo
  • Rješenje kojim se u Registar emitenata upisuje promjena članova nadzornog odbora emitenta Javno preduzeće „Šume Tuzlanskog kantona“ d.d. Kladanj
  • Rješenje kojim se u Registar emitenata upisuju članovi nadzornog odbora emitenta DIONIČKO DRUŠTVO „PREHRANA-PROMET“ TUZLA
  • Ažurirana Lista revizorskih društava za pružanje usluge revizije finansijskih izvještaja investicijskih fondova
  • Rješenje kojim se utvrđuje da su po ponudi za preuzimanje društva društva Dioničko društvo za kinematografsku djelatnost “FORUM” d.d. Sarajevo (ciljno društvo).
Dokument
Zapisnik sa 42. sjednice Komisije Preuzimanje download