Komisija za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine na 43. sjednici održanoj 23.9.2022. godine, postupajući u okviru svojih nadležnosti, usvojila je sljedeće:

 • Rješenje kojm se odobrava smanjenje osnovnog kapitala po zahtjevu emitenta DIONIČKO DRUŠTVO „PREHRANA-PROMET“ TUZLA
 • Rješenje kojm se, kao neosnovan, odbija zahtjev emitenta "INGRAM" dioničko društvo Srebrenik za upis članova nadzornog odbora društva u Registar emitenata
 • Rješenje kojm se u Registar emitenata upisuju članovi nadzornog odbora emitenta „VINARIJA ČITLUK“ d.d. Čitluk
 • Rješenje kojm se u Registar emitenata upisuje promjena člana nadzornog odbora emitenta UNIONINVEST dioničko društvo Sarajevo
 • Rješenje kojm se u Registar emitenata upisuje se promjena članova nadzornog odbora emitenta Dioničko društvo PIVARA TUZLA
 • Rješenje kojm se u Registar emitenata upisuje promjena članova nadzornog odbora emitenta "MAGROS-METAL" Dioničko društvo za trgovinu, proizvodnju i usluge, Sarajevo
 • Rješenje kojm se iz Registra emitenata briše emitent Dioničko društvo "ANGROPREDUZEĆE" Cazin upisan po rješenju Komisije broj: 03-19-102/03 od 10.04.2003. godine pod registarskim brojem upisa: 01-561-1085
 • Rješenje kojm se u Registar emitenata upisuju članovi nadzornog odbora emitenta UNIS Telekomunikacije, dioničarsko društvo
 • Rješenje kojm se u Registar emitenata upisuje promjena članova nadzornog odbora emitenta Dioničko društvo "UNIGRADNJA" Sarajevo
 • Rješenje kojm se u Registar emitenata upisuje promjena članova nadzornog odbora emitenta FEB - Društvo za izdavačku, instruktivno-obrazovnu, uslužnu i trgovinsku djelatnost - d.d. Sarajevo
 • Rješenje kojm se u Registar emitenata upisuje promjena člana nadzornog odbora emitenta UNIQA osiguranje dioničarsko društvo Sarajevo
 • Rješenje kojm se iz Registra emitenata briše emitent „GORAŽDEPUTEVI" dioničko društvo Goražde upisan po rješenju Komisije broj: 01-19-128/00 od 03.10.2000. godine pod registarskim brojem upisa: 01-25-88
 • Rješenje kojm se u Registar emitenata upisuje promjena članova nadzornog odbora emitenta DIONIČKO DRUŠTVO RUDNIK SOLI “TUZLA” TUZLA
 • Rješenje kojm se u Registar emitenata upisuje promjena članova nadzornog odbora emitenta Dioničko društvo "CESTE" Mostar
 • Rješenje kojm se u Registar emitenata upisuju članovi nadzornog odbora emitenta Zatvoreno dioničko društvo "BRATSTVO" d.d. Gornji Vakuf-Uskoplje
 • Rješenje kojim se daje saglasnost na distribuiranje promotivnih informacija za Raiffeisen CASH Otvoreni investicijski fond sa javnom ponudom, Raiffeisen BALANCE ESG Otvoreni investicijski fond sa javnom ponudom i Raiffeisen EURO BOND Otvoreni investicijski fond sa javnom ponudom
 • Pravilnik o utvrđivanju vrijednosti imovine investicijskog fonda i obračunu neto vrijednosti imovine investicijskog fonda.
Dokument
Zapisnik sa 43. sjednice Komisije Preuzimanje download